Nieuws
donderdag, 24 mrt 2022

Vlaamse regering blijft diversiteitsindustrie subsidiëren

De nieuwe participatieorganisatie van de Vlaamse regering, LEVL, zal al zeker tot 2026 jaarlijks een werkingssubsidie van 714.753 euro ontvangen. Dit blijkt uit het antwoord van minister Somers op een vraag van Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy. “Deze Vlaamse regering blijft met de goedkeuring van N-VA kwistig rondstrooien met subsidies voor de diversiteitsindustrie”, zegt Van Rooy. “Wie dacht dat hier eindelijk in zou gesnoeid worden, is eraan voor de moeite.”

In november 2020 besliste de Vlaamse Regering om de samenwerking met het Minderhedenforum stop te zetten. “Deze instelling moest mee het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid ondersteunen”, zegt Van Rooy, “maar diende in feite om de multiculturele agenda van links door te duwen.” Als nieuwe partner koos de regering voor vzw LEVL, die het resultaat is van de samensmelting van het Minderhedenforum enerzijds en Join.Vlaanderen anderzijds. “Een echt nieuwe partner is dit dus niet, maar eerder het Minderhedenforum 2.0”, aldus Van Rooy.

“Zet de subsidiestroom naar de diversiteitsindustrie stop en help eerst onze mensen”

Net zoals het Minderhedenforum zal LEVL jaarlijks 714.753 euro ontvangen. Dit bedrag zal volgens Van Rooy nog oplopen, wants als onafhankelijke vzw kunnen zij ook nog eens projectsubsidies aanvragen bij de verschillende beleidsdomeinen. “Het Minderhedenforum heeft de belastingbetaler sinds 2002 al minstens 15 miljoen euro gekost en met LEVL gaat dit gewoon door. ”, aldus Van Rooy. “Ik ben er zeker van dat dit niet is waar de N-VA-kiezer voor gestemd heeft.”

“LEVL streeft naar eigen zeggen naar een inclusieve samenleving, vrij van racisme en discriminatie”, zegt Van Rooy. “Dan is het toch wel zeer cynisch dat zij het dragen van de hoofddoek zo propageren, wat het voorbeeld bij uitstek is van discriminatie en vrouwenonderdrukking.” Het parlementslid vindt het dan ook “schrijnend dat een organisatie die Zwarte Piet wil verbieden en tegen taalvoorwaarden bij sociale huisvesting is zo zwaar gesubsidieerd wordt. Dit terwijl nota bene onze mensen hun energiefactuur en de recordprijzen aan de pomp niet meer kunnen betalen.”

"Dit zoveelste verhaal van subsidiewaanzin bewijst opnieuw dat de N-VA het Vlaamse beleid heeft laten kapen door diversiteitsgoeroe Bart Somers”, besluit Van Rooy.