Nieuws
woensdag, 25 aug 2021

“Vlaamse regering is blinde subsidiemolen geworden: trek aan de noodrem!”

Het Vlaams Belang pleit opnieuw voor een doorlichting van het Vlaamse subsidiebeleid door het Rekenhof - dit naar aanleiding van een ontluisterende Humo-reportage die nogmaals aantoont dat er 13,3 miljard Vlaamse subsidies worden rondgestrooid. De partij eist een grondige evaluatie en bijstelling, zowel naar grootte, doelstellingen en resultaatsvereisten. “Ook willen we paal en perk stellen aan de grootschalige fraude. Er moeten veel meer onregelmatige dossiers overgemaakt worden aan de politie en veroordeelde fraudeurs mogen nooit meer in aanmerking komen voor een subsidie. De subsidiemolen moet met de noodrem worden gestopt.”

Een Humo-reportage over het subsidiebeleid in Vlaanderen toont nogmaals eens aan hoe erg het gesteld is met de massale hoeveelheid aan subsidies die worden uitgekeerd. “De correct benoemde reeks ‘Vlaanderen Subsidieland’ duidt opnieuw hoe maar liefst 13,3 miljard naar subsidies gaat ofwel 3.000 euro per belastingplichtige Vlaming. Over resultaten en doelen wordt amper nagedacht en het bedrag zwelt immer. Dit moet en kan anders”, klinkt het bij het Vlaams Belang.

“Met zo’n bedrag van 13 miljard kom je echter nog niet in de buurt van alle werkelijke kosten”, licht Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) verder toe. “Je hebt immers heel wat verborgen kosten: alle manuren die bedrijven en diensten er in steken, alle administratie - dat kost eveneens handenvol geld. Er is zelfs een grootschalige parallelle economie ontstaan van consultants, websites en begeleiders die exclusief bezig zijn met andere bedrijven of organisaties subsidies laten binnenrijven. Dat zijn grote opportuniteitskosten die niet gaan naar nuttige economische activiteit.”

“Deze subsidiemolen moet op de schop: we moeten opnieuw durven beginnen”

“Deze subsidiemolen is natuurlijk deels een gevolg van communautaire armoede die dringend moet hersteld worden”, vervolgt Van dermeersch. “De Vlaamse overheid heeft geen fiscale autonomie, en dus bijna alleen subsidies als hefboom. Maar dat wil niet zeggen dat de huidige blinde spilzucht niet kan worden gestopt. We geven subsidies aan opleidingen in valse wetenschappen, links activisme, migratie-lobbywerk, miljoenen aan multinationals om mensen te werk te stellen die ze toch zouden aannemen en ga zo maar door. Ernst & Young berekende dat 92% van de gesubsidieerde bedrijven sowieso hun mensen gingen aanwerven - met steun of niet. En dan heb ik nog gezwegen over de gigantische fraude. 10-15% van alle coronasteun gaat allicht naar fraudeurs. Maar slechts 160 dossiers zijn overgemaakt aan de politie.”

“Dit subsidiebeleid moet dus op de schop”, besluit Van dermeersch. “We moeten snoeien en nog belangrijker: doelgerichter worden. Hiervoor moet grondig geëvalueerd worden - onder meer door het Rekenhof - om een vernieuwd en slanker systeem in te voeren: met duidelijke doelen en resultaatsverbintenissen. Als sluitstuk van dit nieuwe beleid moeten de fraudeurs eruit. Er moet meer en betere controle georganiseerd worden en fraudeurs moeten sneller overhandigd worden aan de politie. Wie wordt veroordeeld mag nooit meer een subsidie krijgen.”

Een eerdere motie van het Vlaams Belang om het subsidiebeleid door het Rekenhof te laten onderzoeken, werd weggestemd door de meerderheid van Open Vld, CD&V en N-VA.