Nieuws
donderdag, 21 apr 2022

Vlaamse regering heeft fiasco Oosterweel aan zichzelf te danken

De Raad van State heeft in haar laatste arrest beslist dat de grondwerken aan de Oosterweelverbinding stilgelegd moeten worden. De met PFOS vervuilde grond mag volgens de Raad namelijk niet zomaar verplaatst worden omdat de vervuiling zich zo nog meer dreigt te verspreiden. “De Vlaamse regering treft hier zelf schuld”, vindt Vlaams Parlementslid Bart Claes. “Minister Demir had voor de juiste vergunning moeten zorgen.”

Anderhalve maand na de hervatting van de grondwerken voor het Antwerpse Oosterweel-project oordeelde de Raad van State dat deze weer stilgelegd moeten worden. Er moet op Linkeroever namelijk grond opgegraven worden die zwaar vervuild is met PFOS. Bouwheer Lantis wou deze gronden inpakken en verplaatsen naar het terrein van 3M, dat verantwoordelijk is voor deze vervuiling. De bedoeling was om de grond hier ingepakt opnieuw in te graven in een veiligheidsberm. De Raad van State heeft echter geoordeeld dat Lantis voor deze berm geen vergunning heeft en dat het hier in feite over een illegale stortplaats gaat. Hiermee komt Oosterweel, de zogenaamde ‘werf van de eeuw’, voor de zoveelste keer tot stilstand.

Volgens Bart Claes heeft de Vlaamse regering zelf schuld aan dit fiasco. “Ik heb minister Zuhal Demir vorig jaar al gevraagd of er voor die veiligheidsberm geen omgevingsvergunning voor de uitbating van een stortplaats nodig was”, zegt Claes. “Zij antwoordde toen dat ik mij geen zorgen moest maken en benadrukte met klem dat er geen sprake was van een stortplaats, maar wel van een berm, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd.” De Raad van State haalde die redenering ondertussen onderuit en oordeelde dat het wel degelijk over een stortplaats gaat, waarvoor dus geen vergunning werd afgeleverd.

“Oosterweel is nodig voor de mobiliteit, economie en werkgelegenheid van heel Vlaanderen”

Door de uitspraak van de Raad van State komen de werken voor de Oosterweelverbinding opnieuw stil te liggen en is het allerminst duidelijk wat er nu zal gebeuren. Claes vindt dit bijzonder jammer. “Wij geloven in de Oosterweelverbinding en het is in ieders belang dat de ring rond Antwerpen wordt gerond. Alleen moeten die werken wel volgens het boekje en de geldende regelgeving gebeuren”, stelt hij.

Naast de stillegging van de werken heeft dit arrest nog andere consequenties. “We blijven met zijn allen langer in de file staan en er komt geen enkele duidelijkheid over wat er nu met de vervuilde grond zal gebeuren” besluit Claes. “Demir wil het bodemdecreet nu aanpassen om de werken verder te kunnen zetten, maar het is duidelijk dat de afronding van het Oosterweel-project alsmaar langer zal duren en alsmaar meer zal kosten.”