Nieuws
donderdag, 30 sep 2021

“Vlaamse regering mag niet besparen op ons onderwijs”

Het Vlaams Belang kant zich tegen de besparingen van 100 miljoen euro die de Vlaamse regering het onderwijs wil opleggen. De sector kampt immers met een nijpend lerarentekort, een dalende kwaliteit die blijkt uit vergelijkende onderzoeken en een verouderde infrastructuur. “U kan erop rekenen dat mijn partij zich zal verzetten tegen elke besparing in het onderwijs die dreigt in te grijpen in de goede werking van onze scholen en op kap gebeurt van onze leerlingen en hun leraren, directies en begeleiders, die de kiem leggen voor onze toekomstige welvaart”, zei fractieleider Chris Janssens gisteren in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. 

Eerder deze week kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in de Septemberverklaring aan dat zijn regering in het onderwijs maar liefst 100 miljoen euro zal besparen. Vandaag zal het onderwijsveld horen van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) hoe die besparing dan wel zou gebeuren. “Besparen in ons onderwijs is zeer onverstandig en is er geen enkele zinnige reden toe”, reageert Janssens.

“Veel schoolbesturen zitten op hun tandvlees door de coronacrisis, de opgedane leerachterstand en alle onderwijshervormingen”

“Deze besparing kadert allicht in een plat partijpolitiek compromis waarbij N-VA zijn duit in het zak moest doen via besparingen in Onderwijs en CD&V via besparingen in Welzijn. Net de twee belangrijkste uitgavenposten van de Vlaamse begroting. Er zijn genoeg andere zaken waar de regering beter op kan besparen”, aldus Janssens. Ook Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers reageert verbolgen. "Een besparing die zou ingrijpen op de werking van onze scholen is immers onverantwoord. Veel schoolbesturen zitten op hun tandvlees door de coronacrisis, de opgedane leerachterstand en alle onderwijshervormingen", aldus Beckers.

De besparing lijkt overigens ook haaks te staan op eerdere budgetten die de regering eenmalig vrijmaakte voor het onderwijs binnen de relancemaatregelen van de Vlaamse regering. Zo waren er middelen die aan het onderwijs werden toegekend voor de gratis laptops en middelen die kaderden in een CAO ter versterking van het lerarenberoep. "Eerst middelen toekennen om die nadien terug af te nemen in het kader van een platte besparing", zei Beckers tot slot. "Dat is een bedenkelijke vestzak-broekzak-operatie”