Persberichten
vrijdag, 05 jun 2020

“Vlaamse regering moet nu hoofddoekenverbod in onderwijs invoeren”

Vlaams Belang

Grondwettelijk Hof bevestigt dat hoofddoekenverbod op school godsdienstvrijheid niet schendt

Het Vlaams Belang is verheugd over het nieuwe arrest van het Grondwettelijk Hof dat bevestigt dat het hoofddoekenverbod in het onderwijs de godsdienstvrijheid niet schendt. Het Vlaams Belang meent dat de Vlaamse regering nu geen enkel excuus meer heeft om geen hoofddoekenverbod in te voeren, wat zelfs opgenomen is in het regeerakkoord. Indien de regering dat echter toch weigert – zo waarschuwt Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens – zal het Vlaams Belang zelf een initiatief nemen om alle partijen kleur te laten bekennen.

Het Grondwettelijk Hof deed zijn uitspraak naar aanleiding van een decreet van de Franse Gemeenschap dat voor de scholen van het officieel onderwijs de mogelijkheid creëerde om een dergelijk verbod in te voeren. Volgens het Vlaams Belang kan de Vlaamse regering nu onmogelijk nog de andere kant kan opkijken. Het gebrek aan wetgevend optreden zorgt er immers al vele jaren voor dat scholen permanent geconfronteerd worden met slopende rechtszaken tegen hoofddoekverboden in schoolreglementen die worden aangespannen door integratie-onwillige moslima’s en hun belangenbehartigers van het gesubsidieerde linkse middenveld.

Weyts heeft geen excuses meer, waarschuwt Vlaams Belang

Na de forse verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang in mei vorig jaar, liet de regering uitschijnen dat er rekening zou gehouden worden met deze verkiezingsuitslag, waarna in het regeerakkoord opgenomen werd dat “in het provinciaal en gemeenschapsonderwijs levensbeschouwelijke neutraliteit gegarandeerd zou worden”. Ondertussen werd er echter nog steeds geen enkel wetgevend initiatief genomen ter uitvoering van die afspraak. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) liet begin dit jaar in antwoord op een vraag van Vlaams Belang-onderwijsspecialiste en Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers zelfs weten niet te zullen overgaan tot een decretale verankering van het hoofddoekenverbod omdat er ‘nog te veel juridische onzekerheid’ was.

“Maar met dit arrest van het Grondwettelijk Hof hebben minister Weyts en de Vlaamse regering geen enkel excuus meer om het regeerakkoord niet uit te voeren en het hoofddoekenverbod niet in te schrijven in de wetgeving”, stelt Beckers. Volgens Beckers is dit verbod dringend nodig “om duidelijk te maken dat ons onderwijs écht neutraal is en dat kinderen op school niet geconfronteerd hoeven te worden met hoofddoeken die de inferioriteit van de vrouw in de islam beklemtonen”.

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens maakt alvast duidelijk dat het Vlaams Belang zelf een voorstel zal indienen indien de regering en Weyts blijven talmen. “Als elke partij de daad bij het woord voegt zou er in het Vlaams Parlement inmiddels een overweldigende meerderheid moeten zijn om een wettelijk hoofddoekenverbod in te voeren”, aldus nog Janssens. “Van de regeringspartijen mag verondersteld worden dat ze het steunen, gezien het regeerakkoord, en recent wekte zelfs sp.a-partijvoorzitter Conner Rousseau tenminste de indruk dat de hoofddoek verboden zou moeten worden voor meisjes onder de 16. Nu is het tijd voor deze partijen om aan te tonen dat ze menen wat ze zeggen.”
Lees ook:
https://www.vlaamsbelang.org/onderwijsminister-ben-weyts-wil-geen-werk-maken-van-wettelijk-hoofddoekenverbod-op-school/