Nieuws
vrijdag, 30 apr 2021

“Vlaamse regering moet plan opstellen om armoede en gezondheidsongelijkheid beleidsoverschrijdend aan te pakken”

Uit cijfers blijkt dat het armoederisico in zowat alle gemeenten stijgt. Mensen in armoede blijken ook veel vaker te sterven aan COVID. Het is meer dan ooit noodzakelijk dat er bijkomende maatregelen worden genomen”, aldus Vlaams Parlementslid Suzy Wouters (Vlaams Belang). Op Wouters’ vraag erkende de minister van Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) deze nood en wil hij er extra op inzetten. “De Vlaamse regering moet een globaal plan opmaken om de gezondheidsongelijkheid te bestrijden”, zei Wouters.

Recent onderzoek van COVIVAT (consortium van de UAntwerpen en KU Leuven) toont een dubbel sterftecijfer voor personen in armoede door het coronavirus. Bovendien hebben mensen in armoede vaker onderliggende gezondheidsaandoeningen en zijn ze vatbaarder voor ziekte. Volgens Vlaams Parlementslid Suzy Wouters (Vlaams Belang) schetst dit onderzoek het belang van een domeinoverschrijdende aanpak. Minister Beke liet weten de problematiek van gezondheidsongelijkheid in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2020-2024 opgenomen te hebben.

“De Vlaamse regering moet een wetenschappelijke raad een globaal plan voor armoede laten uitwerken

Het Vlaams Belang is voorzichtig tevreden dat de minister hier extra wil op inzetten. “Ook los van het virus hebben arme mensen vele levensjaren minder dan de doorsnee bevolking door een zwakkere gezondheid of een ondergebruik van de gezondheidszorg”, reageert Wouters. “Een beleidsdomeinoverschrijdende aanpak kan hierin tegemoet komen. Dat is in lijn met het initiatief van professoren Bea Cantillon en Herman Deleeck (UAntwerpen) om, naar analogie met Nederland, in Vlaanderen een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid op te richten. Deze raad met academici en stakeholders kunnen komen tot een globaal plan in de strijd tegen armoede.”

De minister wenste op deze suggestie evenwel niet ingaan. Hij werkt liever met de huidige instrumenten dan er nieuwe te maken. “Zo’n raad is nochtans een meerwaarde omdat het stoelt op de wetenschap”, stelt Wouters. Op de vraag van Wouters naar het overleg binnen de beleidsdomeinen om het VAPA waar nodig te herzien, verwees Beke onder meer naar maatregelen van minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) inzake herscholing en bijscholing. 

Wouters vroeg tot slot om een periodieke toelichting te geven over beleidsoverschrijdende plannen, maar de minister gaf geen antwoord. “Het is nochtans een gedeelde bezorgdheid van verschillende fracties”, zei Wouters. “Beke moet snel werk maken van het globaal plan, want hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van armoedebestrijding over de beleidsdomeinen heen.”