Nieuws
dinsdag, 30 nov 2021

“Vlaamse Regering moet Sinterklaaspolitiek voor minderjarige asielzoekers stoppen”

De Vlaamse regering moet maatregelen nemen om te voorkomen dat het Vlaamse Groeipakket nog langer nieuwe massa-immigratie naar Vlaanderen aanzuigt. Volgens cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) geeft inmiddels al 1 op 3 asielzoekers in dit land zich uit voor minderjarige. België is wat betreft het aantal minderjarige asielzoekers recordhouder in Europa. Dat hoeft niet te verbazen: met de Vlaamse kinderbijslag en schooltoelage (3.364 euro) weten Afghaanse asielzoekers - want het gaat vooral om die herkomstgroep - een inkomen te verwerven dat liefst 6 keer hoger is dan het gezinsinkomen in Afghanistan. “Neem maatregelen die ervoor zorgen dat onze sociale zekerheid en het Groeipakket in het bijzonder niet meer als een magneet op de derde wereld werken”, zei Immanuel De Reuse daarom in het Vlaams Parlement

Het aantal minderjarigen dat zonder ouders dit land binnenkomt stond in juni op 290, in juli op 305 en in augustus al op 422, waarschuwde het CVGS. Liefst 1 op 3 asielzoekers geeft zich uit voor minderjarige. In 2019 was dat nog geen 10%. Door het CVGS wordt in dat verband verwezen naar de aantrekkelijkheid van het Vlaamse Groeipakket. Bovenop het basisbedrag aan kinderbijslag krijgen zogenaamd ‘niet-begeleide minderjarige vreemdelingen’ immers ook nog eens een sociale toeslag en vaak ook een jaarlijkse schooltoelage van 3.364 euro per jaar omdat ze beschouwd worden als zelfstandige studenten.

“Minderjarige asielzoekers besteden hun inkomsten uit het Groeipakket niet zelden aan drugs of de afbetaling van mensensmokkelaars

“De som is met 6 keer het jaarinkomen van een gezin in Afghanistan erg hoog. En dat terwijl ze vaak ook al genieten van gratis kost en inwoon bij Fedasil”, reageert De Reuse. Door begeleiders werd al gewaarschuwd dat veel van de Groeipakket-inkomsten door de minderjarige asielzoekers wordt besteed aan drugs of de betaling van mensensmokkelaars, of zelfs naar Afghanistan wordt gezonden. 

Het is straf dat de zogenaamd ‘centrum-rechtse’ Vlaamse regering veel meer sociale voordelen aan buitenlandse gelukzoekers geeft dan de linkse Waalse regering. Minderjarige asielzoekers die in een opvangcentrum in Wallonië terechtkomen procederen zelfs om dezelfde voordelen te krijgen als in Vlaanderen ”, merkte De Reuse op. “Kunnen we in Vlaanderen dan ook eindelijk stoppen met het hele jaar door Sinterklaas te spelen voor buitenlandse gelukszoekers die hier geen bescherming, maar wel gratis geld zoeken?”

De andere partijen verdronken zich in excuses om de Sinterklaaspolitiek toch maar verder te kunnen zetten, waarbij ze vooral hun eigen gebrek aan dossierkennis bewezen. Onder meer door te verwijzen naar de afschaffing van de retroactieve toekenning van kinderbijslag aan asielzoekers, na eerdere druk van het Vlaams Belang enkele jaren geleden. Hannes Anaf (Vooruit) en Lorin Parys (N-VA) die dit De Reuse voor de voeten gooiden, bleken niet eens te weten dat de afschaffing van de retroactiviteit enkele gold voor meerderjarige asielzoekers voor hun kinderen, maar niet voor minderjarige vreemdelingen die voor zichzelf een recht op het Groeipakket doen ontstaan.