Nieuws
maandag, 04 sep 2023

Vlaamse regering stimuleert niet-Europese migratie

De Vlaamse regering beslist om de lijst met beroepen waarvoor een automatische werkvergunning aan vreemdelingen kan worden toegekend uit te breiden. In 2019 stelde voormalig minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) al zo een lijst met beroepen op. Vreemdelingen van buiten de EU kunnen zo voor die jobs makkelijk in Vlaanderen tewerkgesteld worden. De Vlaamse N-VA-regering zet de grenzen wagenwijd open voor de import van laagbetaalde arbeid”, zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens. Daarbij zijn de lusten voor het bedrijf en de lasten voor de samenleving.”

De Vlaamse regering updatet de lijst om de twee jaar. Dit jaar worden er zeven functies meer aan toegevoegd. Zo kan nu bijvoorbeeld ook een buschauffeur een automatische werkvergunning krijgen. Op basis van de lijst met knelpuntberoepen kan een werkgever zonder individueel arbeidsmarktonderzoek een ‘derdelander’ uit een niet-EU land voor een bepaalde duur aanwerven. “Het zijn beroepen die ingevuld kunnen worden na een korte opleiding”, aldus Janssens. “Er zijn voldoende werklozen in Wallonië, Europa en ook bij onze mensen die ze kunnen invullen.” 

Tussen 2019 en 2022 kende het aantal toelatingen tot arbeid via de beroepenlijst een stijging van maar liefst 509 procent. Verwacht wordt dat deze trend zich verder zal zetten. In 2022 waren er in totaal 16.086 toelatingen tot arbeid. “Arbeidsmigratie is een van de belangrijkste migratiekanalen aan het worden”, zegt ook Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. “Dit pas perfect in de strategie van het EU-migratiepact: illegale migratie vervangen door legale migratie. Op die manier worden binnenkort miljoenen Afrikanen naar Europa gehaald.”

“We weten uit onderzoek dat laagbetaalde arbeid uit niet-EU landen geen meerwaarde biedt voor de samenleving”

Opvallend is dat zowel de vakbonden als de werkgevers voorstander zijn van het systeem van de knelpuntberoepen. “Blijkt dat ze allebei meewerken aan dit parasitair globalisme”, vervolgt Vandendriessche. “Op die manier worden de lonen van eigen werknemers sterk gedrukt. Er moet meer werk gemaakt worden van het activeren van de eigen mensen. Als onze eigen mensen niet geactiveerd kunnen worden aan de huidige loonvoorwaarden, is er misschien een probleem met die loonvoorwaarden.” 

De lijst van knelpuntberoepen was een idee van voormalig minister van Economie Muyters, van NVA. “N-VA en PS zijn bondgenoten in de eis om meer migratie”, zegt Janssens. “Voor de PS mag dat illegaal zijn, voor N-VA is dat legale migratie. Beiden komen ze echter neer op een opengrenzenbeleid. Het model waarbij arbeiders uit lageloonlanden hier een geringe economische meerwaarde realiseren, maar wel de hele familie mogen overvliegen, is onhoudbaar.”

Vlaams Belang wil net investeren in productiviteit en een slimme economie. Door in te zetten op levenslang leren kunnen de juiste competenties.  Arbeid moet volgens de partij ook opnieuw lonen door drastische verlaging van de lasten op arbeid. “Dat zou de activiteit verhogen, in bijzonder bij allochtonen en ouderen”, besluit Janssens. “We weten uit onderzoek dat laagbetaalde arbeid uit niet-EU landen geen meerwaarde biedt voor de samenleving. Het kost ons zelfs geld. We willen daarom die beroepenlijst afschaffen. Het zullen niet de Filipijnse buschauffeurs zijn waarmee we de Vlaamse economie van morgen bouwen, noch zullen ze onze pensioenen komen betalen.”