Nieuws
donderdag, 05 mei 2022

Vlaamse regering wil energiefactuur niet verlagen

In het Vlaams Parlement pakte Sam Van Rooy (Vlaams Belang) Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) aan over haar weigering om nog initiatieven te nemen om de energiefactuur te ontvetten door er taksen en belastingen uit te halen. Volgens Demir zou een drastische verlaging van de energiefactuur langs Vlaamse kant 'een vestzak-broekzakoperatie' zijn omdat de belastingen dan zouden moeten stijgen. “Dit is totale flauwekul”, zegt Van Rooy. “De Vlaamse regering deelt jaarlijks voor 13 miljard euro uit aan allerhande subsidies, daar kan dus drastisch op worden bespaard. Als de regering de energiefactuur niet verlaagt, is dat louter door politieke onwil.”

De energiefacturen blijven verder stijgen en worden voor steeds meer Vlamingen dan ook onbetaalbaar. Volgens een rapport van het Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) is binnen de EU de elektriciteitsfactuur nergens zo hard gestegen als in dit land. Een jaar elektriciteit en gas kost nu al 5.367 euro, of zo’n 450 euro per maand. De federale regering beweert nu dat ze op haar limieten botst om iets aan deze torenhoge facturen te doen en vindt dat het aan de deelstaatregeringen is om met initiatieven te komen.

“De Vlaming die zijn energiefactuur nog amper of gewoonweg niet meer kan betalen, heeft geen boodschap aan het gepingpong tussen de federale en de Vlaamse regering”, zegt Van Rooy. “Het effect van de tijdelijke btw-verlaging en de eenmalige energiepremie is door de blijvende stijgingen al helemaal verdampt. Er moet nu drastisch ingegrepen worden!”

“Een drastische verlaging van de energiefactuur voor de hardwerkende Vlamingen zou nu de eerste prioriteit van de Vlaamse regering moeten zijn”

De Vlaamse regering heeft echter aangegeven dat ze geen verdere maatregelen zal nemen. Volgens Demir is een verlaging van de energiefactuur 'een vestzak-broekzakoperatie', omdat de belastingbetaler die uiteindelijk zal moeten terugbetalen via belastingen. “Dit is totale flauwekul! De regering heeft de verkeerde prioriteiten en wil nog altijd geen werk maken van structurele besparingen in de subsidiestromen naar allerhande vzw’s, projecten en organisaties,” aldus Van Rooy.

“Niet minder dan 13 miljard euro, of maar liefst een derde van de Vlaamse begroting, wordt jaarlijks uitgegeven aan talloze subsidies. Deze Vlaamse regering geeft bijvoorbeeld 25 miljoen euro aan Malawi, een land in Afrika”, zegt Van Rooy. “Durf mij dus niet te komen vertellen dat er geen geld is om de energiefactuur van de hardwerkende Vlamingen te verlagen! Minister Demir, ga in overleg met de andere ministers en met name de N-VA-minister van Financiën en Begroting, en zorg ervoor dat er wordt bespaard op dat soort belachelijke geldstromen, zodat er eindelijk geld vrijkomt om de energiefactuur drastisch te verlagen.”