Nieuws
donderdag, 29 sep 2022

Vlaamse regering zet gezinnen en alleenstaanden in de kou

Het Vlaams Belang vindt het getuigen van weinig verantwoordelijkheidszin dat de Vlaamse regering maar ei zo na een regeringscrisis kon vermijden op een moment dat een kordaat beleid nodig is om onze mensen en bedrijven door de inflatie- en energiecrisis te loodsen. Het uiteindelijke akkoord krijgt van het Vlaams Belang bovendien een onvoldoende. De regeringspartijen steken meer energie in hun eigenbelang dan in het verlagen van de factuur van onze mensen. Onze gezinnen en alleenstaanden die niet kunnen rekenen op sociale maatregelen blijven in de kou staan”, aldus Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens.

Het Vlaams Belang laakt het geruzie tussen de regeringspartijen op een moment dat de economie en de samenleving midden in een crisis zitten. “Het is voor iedereen duidelijk dat dit geruzie hoegenaamd niets te maken had met het belang van de Vlamingen, maar enkel met puur partijpolitieke belangen. ”, reageert Janssens. Voor het Vlaams Belang is meer bepaald de houding van CD&V die zich nu krampachtig probeert te profileren als gezinspartij absoluut ongeloofwaardig. Het waren uitgerekend CD&V-ministers waren die komaf maakten met de koppeling van het Groeipakket aan de spilindex en later nog eens de vaste indexatie ervan terugschroefden naar 1%.

De fractieleider wijst er ook op dat andere belangrijke dossiers blijven aanslepen. Hij verwijst daarbij onder meer naar het stikstofbeleid, het lerarentekort en de groeiende woonnood. “Het is maar de vraag of een ruziënde Vlaamse regering nog de noodzakelijke oplossingen zal kunnen bieden in deze fundamentele kwesties. Zal de beschadigde regering-Jambon hoegenaamd nog iets kunnen verwezenlijken?”, aldus Janssens.

Voor het Vlaams Belang is het nu van primordiaal belang dat onze mensen en bedrijven door de crisis worden geholpen met afdoende steunmaatregelen. “Het Vlaams Belang betreurt daarom dat de kinderbijslag in deze tijden van hoge inflatie niet opnieuw geïndexeerd wordt. Dit is een botte besparingsoperatie op kap van de koopkracht van onze gezinnen”, stelt Janssens. Ook de maatregelen inzake de energiefactuur zijn voor het Vlaams Belang meer dan onvoldoende. “Een - eenmalige – vermindering van de lasten in de energiefactuur van 25 à 30 euro is een peulschil. In tijden van een ontsporing van de energiefacturen hadden we echt wel meer verwacht. Wat er kán gebeuren om deze factuur te verlichten, móet ook gebeuren. En dat gebeurt dus jammer genoeg niet.”

Janssens is weliswaar tevreden dat er steunmaatregelen genomen worden om de energielast voor de bedrijven te verlichten, maar de gezinnen en alleenstaanden – en dan zeker die uit de middenklasse die niet op sociale correcties kunnen rekenen – blijven voor het Vlaams Belang door dit akkoord te veel in de kou staan. “Terwijl de Wetstraat zich de voorbije dagen van zijn slechtste kant liet zien, wacht de Dorpsstraat een bar koude winter. De regeringspartijen steken meer energie in hun eigenbelang dan in het verlagen van de factuur van onze mensen. De sfeer in de Vlaamse regering zit onder het vriespunt, de temperatuur in veel Vlaamse huiskamers stilaan ook”, besluit Janssens.