Persberichten
woensdag, 22 nov 2023

Vlaamse regeringspartijen beloven na resolutie Vlaams Belang decreet om vervallen landbouwvergunningen te verlengen

Het Vlaams Belang wilde vandaag een resolutie aan de agenda van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement toevoegen om de verlenging van aflopende vergunningen voor mestveehouderijen en mestverwerkingsinstallaties en het stikstofdecreet van elkaar los te koppelen. De meerderheidspartijen en de linkse oppositie weigerden echter om het voorstel aan de agenda toe te voegen. “De Vlaamse regeringspartijen weigerden onze resolutie met spoed te behandelen, maar beloven nu wel een decreet om vervallen vergunningen te verlengen”, zegt Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). “Het is het minste dat men kan doen voor onze landbouwers. We rekenen erop dat men zich aan deze belofte houdt.”

Op dinsdag 14 november 2023 bereikte de Vlaamse regering voor de derde keer deze legislatuur een politiek akkoord over de stikstofproblematiek. Minister-president Jan Jambon (N-VA) gaf aan dat het nieuwe akkoord inhoudt dat de decretale verlenging van aflopende vergunningen voor veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties er kan komen. Deze verlenging wordt echter gekoppeld aan het op stapel staande stikstofdecreet. Bij eerdere decretale verlengingen van aflopende vergunningen was geen sprake van enige vaste koppeling aan een stikstofdecreet.

“Onze landbouwers kampen reeds met veel kopzorgen en verdienen het minstens om inzake de verlenging van hun vergunningen wel zekerheid te hebben”

Het Vlaams Belang diende daarom een voorstel in tot de loskoppeling van het dossier van de verlenging van de aflopende vergunningen voor mestveehouderijen en mestverwerkingsinstallaties enerzijds en het stikstofdecreet anderzijds. Toen het Vlaams Belang het voorstel van resolutie echter wilde toevoegen aan de agenda van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, stemde de voltallige meerderheid tegen. Ook de linkse partijen steunden het voorstel niet. “Wel beloofden de meerderheidspartijen dat er een voorstel van decreet zou komen om vervallen vergunningen te kunnen verlengen”, aldus Sintobin.

“Door deze dossiers van elkaar los te koppelen, kan men ervoor zorgen dat men geen verdere vertraging oploopt met de decretale verlenging van de vergunningen”, besluit Sintobin. “We zijn tevreden dat de regeringspartijen nu eindelijk tegemoet komen aan die vraag. Maar onze landbouwers verdienen bovenal ook een goed uitgebouwd en correct stikstofdecreet.”