Nieuws
vrijdag, 09 jul 2021

Vlaamse schuld stijgt razendsnel: “Vlaamse regering moet besparingen voeren op juiste zaken”

De Sociaal- Economische Raad van Vlaanderen (SERV) waarschuwt voor een ontsporende begroting indien het beleid ongewijzigd blijft. Ook het Vlaams Belang waarschuwde ter gelegenheid van de begrotingsbesprekingen al herhaaldelijk voor het ontsporen van de Vlaamse overheidsschuld. Voor het Vlaams Belang moet er structureel besparingen doorgevoerd worden op de juiste zaken en mogen er daarbij geen taboes gelden. De regering moet er maar eens mee stoppen de Vlaamse belastingbetaler te laten opdraaien voor de hoge facturen voor immigratie, het politieke systeem en de eindeloze stroom aan subsidies voor linkse en multiculturele vzw’s”, reageert Vlaams Parlementslid en begrotingsspecialiste Anke Van dermeersch (Vlaams Belang).

De Sociaal- Economische Raad van Vlaanderen (SERV) schat het begrotingstekort bij ongewijzigd beleid tegen 2024 groter in dan de Vlaamse regering zelf, zo blijkt uit haar jaarlijkse studie. Als er geen nieuw beleid komt, ziet de SERV de overheidsschuld stijgen van 25,7 miljard euro in 2020 tot 34,1 miljard euro in 2021. In 2024 groeit dit aan tot 47,8 miljard euro. Dat is met 96% van de inkomsten ruim 30% boven de schulddrempel van 65% die de regering zichzelf oplegde. Volgens het Vlaams Belang moet de regering dringend haar begrotingsbeleid herzien voor ze kopje-onder gaat en besparen waar er moet en kan bespaard worden. Want er mogen niet nog meer belastingen opgelegd worden aan de burger of ondernemer. Ook besparingen die eigenlijk verkapte belastingverhogingen zijn – we zagen er zo al wel wat de revue passeren - moeten ditmaal vermeden worden.”

“Het Vlaams Belang wil geen nieuwe belastingen, ook geen besparingen die eigenlijk verkapte belastingverhogingen zijn

“De ‘Vlaamse brede heroverweging’ die bevoegd minister Diependaele (N-VA) aankondigde om alle uitgaven van de Vlaamse overheid te onderzoeken en te evalueren geeft teveel de indruk van een struisvogelpolitiek”, gaat Van dermeersch verder. Dit onderzoek is geraamd op 10 miljoen euro over 3 jaar. “Dat is veel geld, terwijl er - door wat politiekcorrecte oogkleppen af te leggen - meteen duidelijk wordt waar er geld te rapen valt.”

Voor het Vlaams Belang is het beleid dat gevoerd moet worden duidelijk: Minder geld voor immigratie, links-activistische vzw’s, logge politieke besturen en verzuiling, en meer geld voor onze eigen mensen. Waarom moeten immigranten zonder een euro bijgedragen te hebben recht hebben op allerlei sociale voorzieningen? Waarom kaart de Vlaamse regering de miljardendiefstal van Vlaams geld niet aan? Waarom worden er in allerlei beleidsdomeinen linkse vzw’s gefinancierd die een efficiënt beleid in de weg staan? Waarom zijn de provincies nog steeds niet afgeschaft? , vraagt Van dermeersch kritisch.

Het parlementslid doet – opnieuw – een oproep aan de Vlaamse Regering om werk te maken van een verantwoord herstelbeleid dat stopt met excuses te zoeken voor wanbeheer, maar gezonde prioriteiten naar voor durft te schuiven.