Nieuws
maandag, 17 mei 2021

Vlaamse stroomfactuur blijft torenhoog: “Demir moet energie opnieuw betaalbaar maken”

Een studie van de federale energieregulator Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) maakt duidelijk dat de stroomfactuur van een gemiddeld Vlaams gezin met maar liefst 445,88 euro is gestegen sinds 2007. “Deze stijging van meer dan 56% is ronduit hallucinant, maar komt helaas niet als een verrassing. De energiefactuur is immers al jaren een vermomde belastingbrief, en bovendien is het door de regering verplichte aandeel hernieuwbare energie peperduur”, aldus Vlaams parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang). Hij ondervroeg er Energieminister Zuhal Demir (N-VA) over. “De minister moet nu ingrijpen om die factuur te laten dalen”, aldus nog van Rooy.

Uit de studie van de CREG blijkt dat in vergelijking met 13 jaar geleden de stroomfactuur in Vlaanderen maar liefst met 56 procent is gestegen. De grootste stijging wordt genoteerd in de bijdrage hernieuwbare energie. De minister minimaliseerde echter die dramatische prijsstijging door te verwijzen naar een verwaarloosbaar kleine daling van de stroomfactuur in 2020 ten opzichte van 2019. 

Het regeerakkoord stelt dat de Vlaamse regering “in samenspraak met het federale niveau zal waken over de betaalbaarheid van de energiefactuur voor gezinnen”. Erg veel initiatieven hebben we in dit verband echter nog niet gezien. Via de stroomfactuur betaalt de Vlaming ook vandaag nog een lange reeks kosten en taksen die zelfs hoger liggen dan de eigenlijke prijs voor de elektriciteit zelf. 

Wie meeholt in de klimaatreligie werkt mee in de hand dat onze stroomfactuur steeds duurder wordt

“De btw-stijging naar 21 procent in 2015, de openbaredienstverplichtingen, een hele reeks heffingen en taksen, allemaal worden ze via de stroomfactuur doorgerekend aan de gezinnen”, zei van Rooy. Demir repliceerde dat de kosten van de openbare verlichting uit de factuur worden gehaald. Dat is echter een besparing van slechts 2 euro per jaar voor een gemiddeld gezin…

Van Rooy verwees ook naar de gascentrales die worden gebouwd om na de kernuitstap in onze energiebehoefte te voorzien: Ook minister Demir vreest dat de factuur ervan zal worden doorgerekend aan de energieconsument.” Recent bleek nog dat een verhoging van de taks voor de financiering van de windmolenparken op zee de rekening voor een gezin met zo’n elf euro per jaar doet stijgen. “Al die zogenaamde hernieuwbare energie is niet rendabel en wordt dus zwaar gesubsidieerd. Wie echter zoals u blijft meehollen met de klimaatdogma’s, werkt mee de onbetaalbaarheid van de energie in de hand”, wierp van Rooy de minister voor de voeten. 

Het Vlaams Belang eist dan ook dat minister Demir ingrijpt. “Ze moet de klimaatreligie afzweren en stoppen met de fanatieke drang om steeds meer zonnepanelen en windmolens te doen plaatsen”, stelde van Rooy. Alvorens de torenhoge factuur nog meer gezinnen de armoede insleurt.” Voor het Vlaams Belang is betaalbare energie een basisrecht voor iedereen.