Nieuws
dinsdag, 18 apr 2023

Vlaming heeft langere loopbaan dan Waal en Brusselaar

Foto: iStock. Vlaming heeft langere loopbaan dan Waal en Brusselaar

De gemiddelde loopbaan in Vlaanderen duurt bijna een jaar langer dan in Wallonië en zelfs vijf jaren langer dan in Brussel. Zo blijkt uit cijfers die Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS).

De meest recente cijfers die beschikbaar zijn, dateren van 2021. In dat jaar gingen Vlamingen op pensioen na een loopbaan van gemiddeld 41 jaar en 10 maanden. In Wallonië lag dit aantal op 41 jaar en één maand. In Brussel op 36 jaar en één maand. In 2019 en 2020 waren de cijfers ongeveer gelijklopend. Toen bedroeg het verschil in loopbaan tussen Vlaanderen en Wallonië exact één jaar. Het verschil tussen Vlaanderen en Brussel bedroeg in deze periode ongeveer 5 jaren en 3 maanden.

“Vlaanderen is de motor van dit land, terwijl Brussel en Wallonië achterop hinken”

Naast de effectief gewerkte jaren tellen ook periodes van werkloosheid en (langdurige) ziekte mee als loopbaanjaren. “In Wallonië en Brussel ligt de werkloosheid meer dan 10 procent hoger dan in Vlaanderen, en zijn er in verhouding meer langdurig zieken”, merkt Samyn op. “Het verschil in effectief gewerkte jaren tussen Vlaanderen enerzijds en Wallonië en Brussel anderzijds is dus nog groter.”

“Deze cijfers tonen nog maar een keertje aan dat Wallonië en Brussel blijven achterop hinken, vergeleken met de werkelijke motor van dit land: Vlaanderen”, besluit Samyn. “Ze tonen ook aan dat de sociaaleconomische realiteit in dit land fundamenteel uiteen loopt. Die scheeftrekking leidt ertoe dat er middelen vanuit Vlaanderen blijven wegvloeien die we broodnodig hebben.”