Nieuws
donderdag, 25 mei 2023

Vlaming maakt minder lang gebruik van leefloon dan Waal of Brusselaar

Foto: iStock. Vlaming maakt minder lang gebruik van leefloon dan Waal of Brusselaar

Vlamingen werken niet alleen langer en harder dan de Brusselse en Waalse buren. Ook maakt een Vlaming minder lang gebruik van een leefloon dan zijn Waalse en Brusselse tegenhanger. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn opvroeg bij minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS). “Het is duidelijk dat het leefloon in Vlaanderen een trampoline is”, zegt Samyn, “terwijl het in Wallonië en Brussel een hangmat is.”

De Vlaamse werkzaamheidsgraad ligt meer dan 10 procent hoger dan de Waalse en Brusselse werkzaamheidsgraad. “Een Vlaming presteert ontegensprekelijk meer uren, heeft een langere loopbaan, en is productiever”, aldus Samyn. Uit de door het Kamerlid opgevraagde cijfers blijkt dat een Vlaming met een leefloon er gemiddeld genomen tot 60 dagen per jaar minder lang beroep op doet dan een Brusselaar en een Waal.

“Vlaanderen betaalt voor het socialistisch hangmatbeleid in Brussel en Wallonië”

Al sinds jaar en dag zwaait de PS de plak in Wallonië en Brussel. “Deze systeempartij zorgt niet alleen voor een comfortabele hangmat voor generaties niet-werkenden”, gaat Samyn verder. “Ook ijvert de PS via een opengrenzenbeleid voor een vaste instroom nieuwe leefloners.” De cijfers tonen opnieuw aan dat de Vlaamse Vivaldi-partijen, cd&v en Open VLD in het bijzonder, een kapitale fout gemaakt hebben door in deze regering te stappen. “Met de PS aan het roer verandert er geen moer.”

Cynisch is ook dat Vlaanderen de factuur betaalt van het socialistisch hangmatbeleid in Brussel en Wallonië. Hoe meer Vlaanderen activeert, hoe meer belastinggeld in de federale schatkist terecht komt. Zo komt er dus meer geld vrij voor de financiering van het socialistisch hangmatbeleid. “Het wordt dringend tijd dat Wallonië en Brussel zelf verantwoordelijk gesteld worden voor de kostprijs van hun beleid”, besluit Samyn. “Enkel via een volledige splitsing van het arbeidsmarktbeleid en de sociale zekerheid kan dit gerealiseerd worden.”