Nieuws
maandag, 05 sep 2022

“Vlamingen mogen geen minderheid worden in eigen streek"

Zondag blies het Vlaams Belang met een 100-tal militanten verzamelen in Meise voor een actie op de 41ste editie van De Gordel. "De oorspronkelijk Vlaamsgezinde grondgedachte van het evenement moet nieuw leven wordt ingeblazen. Zonder beleidsommekeer is het game over voor de Vlamingen in de Rand”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans.

‘SOS Vlaamse Rand’. Onder die veelzeggende slagzin trok het Vlaams Belang aan de alarmbel op de Gordel. “We maken ons steeds meer zorgen over het afkalvende Vlaams karakter van onze regio”, aldus Laeremans, die in het Vlaams Parlement ook in de commissie, bevoegd voor de Vlaamse Rand zetelt. “De steeds groter wordende exodus uit Brussel in combinatie met de aanhoudende immigratiestroom plaatst onze regio voor problemen die hoe langer hoe onbeheersbaarder worden.”

“Zonder snelle en kordate maatregelen maken de Vlamingen in de Rand deel uit van het multiculturele en verstedelijkte Brussel”

Steeds meer ‘Brusselaars’ vestigen zich in de Rand”, vervolgt Laeremans. “De gevolgen op de vastgoedprijzen, op onze open ruimten en op het Vlaams en streekeigen karakter zijn kolossaal. Zowat alle indicatoren staan op rood. In 17 van de 19 randgemeenten groeit een meerderheid van de kinderen op in een anderstalig gezin en quasi de helft van de inwoners is van niet-Belgische herkomst.”

Volgens het Vlaams Belang heeft het kabbelende beleid van minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor de Vlaamse Rand, nood aan een stroomstoot. “Integratieprojectjes hier, een cultuurcheque daar en wat Nederlands leren in de sportclub… Dat zijn allemaal lovenswaardige initiatieven, maar structureel zet dat geen zoden aan de dijk”, aldus nog Laeremans. “Er is nood aan een masterplan Vlaamse Rand, anders zal onze regio binnenkort alleen nog maar op papier Vlaams zijn.”

“Naast een veel kordater immigratiebeleid willen we een doorgedreven voorrangsbeleid voor Vlamingen op de woonmarkt. In Scandinavië zien we dat dat zijn vruchten afwerpt”, besluit Laeremans. “En we pleiten voor een centrumregio Halle-Vilvoorde, om zo meer middelen naar de Rand te brengen om de uitdijende grootstedelijke problemen te bekampen.”