Nieuws
maandag, 10 jul 2023

Vliegroutes boven Brussel moeten worden aangepast

Foto: iStock. Vliegroutes boven Brussel moeten worden aangepast

Het Vlaams Belang vindt het onaanvaardbaar dat 'onwettige' vliegroutes de belastingbetaler al meer dan 25 miljoen euro kosten aan dwangsommen en gerechtskosten. “De federale overheid heeft drie vonnissen met betrekking tot het vliegverkeer rond Brussel nooit uitgevoerd, enkel omdat er gevreesd werd voor nieuwe veroordelingen”, zegt Kamerlid Joris De Vriendt. “Deze nalatigheid zorgt voor aanzienlijke financiële verliezen, en aan een structurele oplossing, het aanpassen van de vliegroutes boven Brussel, wil men niet denken.”

Sinds mei 2021 betaalt de federale overheid wekelijks een totaalbedrag van 50.000 euro aan de gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise, Wemmel en Vilvoorde. Zes jaar geleden werden twee vliegroutes boven de hoofdstad geschrapt vanwege protesten tegen geluidsoverlast, waardoor het vliegverkeer zich verplaatste naar de Vlaamse gemeenten in de noordrand en zelfs naar Leuven. “Dit gebeurde zonder enige wettelijke basis, milieu-impactstudie of raadpleging van de betrokkenen”, aldus De Vriendt. “En het leidde tot buitensporige overlast voor de bewoners.”

“Gilkinet ontloopt zijn verantwoordelijkheid ten koopt stilstand af”

Hoewel de rechter hen gelijk heeft gegeven en de verschuivingen ongedaan moesten worden gemaakt, vliegen er na vijf jaar nog steeds evenveel vliegtuigen over de noordrand. Om die reden heeft de federale overheid de afgelopen twee jaar dwangsommen moeten betalen aan de vijf gemeenten, voor een totaalbedrag van 4,4 miljoen euro. Naast deze dwangsommen, moet de federale overheid ook dwangsommen betalen aan het Brussels Gewest en individuele bewoners uit het oosten van Brussel. Sinds 2019 voor een totaalbedrag van bijna 13 miljoen euro aan het Brussels Gewest en 9,5 miljoen euro aan 313 individuele bewoners. Samen kostte het de belastingbetaler al meer dan 25 miljoen euro aan dwangsommen en gerechtskosten.

“Dit is een onaanvaardbare verkwisting van belastinggeld. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) ontloopt zijn verantwoordelijkheid ten koopt stilstand af”, besluit De Vriendt. "Het is meer dan tijd dat de regering de belangen van de bewoners centraal stelt, de situatie herstelt en de vliegroutes weer aanpast, zodat de vluchten over Brussel worden verdeeld. Het zomaar negeren van gerechtelijke uitspraken is onaanvaardbaar."