Nieuws
vrijdag, 26 nov 2021

“Voer algemene coronacompensatie in de kinderopvang terug in”

Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot nam het woensdag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op voor de kinderopvang. Door de huidige gezondheidstoestand heeft de kinderopvang te kampen met grote uitval van kindjes of personeelsleden in quarantaine of isolatie. Bij de vorige coronagolven werd daarom toen de algemene coronacompensatie ingezet zodat ouders niet moeten betalen voor die afwezigheidsdagen en de kinderopvanguitbaters hun vergoeding krijgen per dag voor het afwezige kind. “Bent u nu ook bereid om die algemene compensatieregeling terug in het leven te roepen?”, vroeg het parlementslid gisteren aan bevoegd minister Wouter Beke (CD&V). Helaas bleef een antwoord van Beke uit. “Beschamend”, aldus nog Malfroot.

Uit recente cijfers van Kind en Gezin blijkt dat van alle Vlaamse kinderopvangvoorzieningen momenteel 4,1% gesloten is door kinderen of personeel die een coronabesmetting hebben opgelopen of in quarantaine zitten. Dat cijfer gaat zowel over opvang door onthaalmoeders, crèches als de buitenschoolse opvang. In de week van 15 november kreeg Kind en Gezin 499 meldingen van opvanglocaties die gedeeltelijk of volledig moesten sluiten. “Dat is een sterke stijging tegenover de week ervoor, toen het nog om 354 meldingen ging”, reageert Malfroot. Ook Nele Wouters, woordvoerder van Kind en Gezin, spreekt van uitzonderlijke cijfers.

“Uitbaters van kinderopvang noch ouders mogen de dupe zijn van het wanbeleid van Beke”

De compensatievergoeding kwam er met de vorige golf om ervoor te zorgen dat de vaste kosten waar de opvang mee kampt (energie, personeel, infrastructuur, …), gedekt kunnen worden. “Vandaag de dag betaalt de Vlaamse regering slechts een selectieve compensatie aan uitbaters die moeten sluiten, en worden de afwezigheidsdagen opnieuw aangerekend aan de ouders. Dat betekent dat ouders financieel gestraft worden en hier een ‘boete’ moeten betalen, ook al is hun kind niet aanwezig in de opvang. Dit zorgt voor extra kosten in deze al financieel onzekere tijden”, betreurde Malfroot. “Uitbaters moeten die boete aanrekenen aan de ouders, waardoor ze dus beiden de dupe zijn.”

Ook aangesloten onthaalouders bij een dienst voor opvanggezinnen worden getroffen omdat zij van de dienst een loon uitbetaald krijgen volgens het aantal aanwezige kindjes. “Momenteel is bijna de helft van hen afwezig, wat het loon zwaar aantast. Deze onthaalouders voelen zich zelfs gedwongen om zieke kindjes toch naar de opvang te halen omdat ze anders amper loon krijgen. Een compleet fout en absurd signaal in tijden van een gezondheidscrisis. Deze compensatievergoeding voor afwezige kindjes is dus nu, gezien de hoge besmettingsgraad, meer dan nodig!”, stelde Malfroot kritisch.

Beke kwam helaas niet verder dan te stellen dat hij het vandaag nog zal bespreken met de Vlaamse regering. “Maar de tijd dringt”, riposteerde Malfroot. “Dat begint met het erkennen van de problemen, maar dat doet u niet. Dat is wraakroepend, want zij zijn blijven klaarstaan in de crisis. U moet zo snel mogelijk aan de sector en ouders meedelen of de compensatie er terug komt”, zei Malfroot tot slot.