Nieuws
dinsdag, 28 sep 2021

Voer de praktijktesten af

Het Vlaams Belang stelt vast dat de praktijktesten bij sollicitaties of zogenaamde mystery calls in drie jaar tijd amper resultaat opleverden. Dat verbaast ons uiteraard niets”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “Het systeem werkt niet en wordt beter voor eens en altijd afgevoerd. We wensen niet in DDR-toestanden te leven, waar verklikking een ware terreur teweegbracht in de maatschappij.

“Linkse partijen zijn er heilig van overtuigd dat werkgevers stelselmatig discrimineren op basis van hun afkomst”, aldus Verreyt. “En om bewijs te vinden voor die overtuiging willen de socialisten, daarin gesteund door de groene partijen, via praktijktesten werkgevers in de val lokken en uit hun mond horen dat ze die sollicitanten niet willen in dienst nemen. Maar na drie jaar mystery calls zijn er amper resultaten of bewijzen hiervoor.”

“De linkse partijen willen  met hun praktijktesten stilaan evolueren naar een staatsgedirigeerde maatschappij waarbij zij beslissen wie waar gaat werken”

“Praktijktesten zijn pure waanzin”, oordeelt Verreyt. “Met de oververhitte arbeidsmarkt in Vlaanderen krijgt iedereen een kans, als je die kans maar wil grijpen. Werkgevers hebben wel wat beter te doen om nu te gaan beoordelen op afkomst. Zij oordelen op basis van werkethos en competenties. Dat niet doen, is verlieslatend.”

“In een democratische rechtsstaat moeten bedrijven en ondernemers de vrijheid en het recht hebben hun eigen werknemers aan te werven”, besluit Verreyt. “Helaas heeft Dermagne het niet zozeer op vrijheid en democratie begrepen en in plaats van het systeem af te schaffen wil hij, om zogenaamd racisme bloot te leggen, werkgevers proactief laten benaderen door ‘fake’-klanten of fictieve sollicitanten.”