Nieuws
donderdag, 25 nov 2021

“Volksgezondheid is nationale bevoegdheid, geen Europese”

De Europese Commissie wil uiterlijk 9 maanden na de laatste inenting een boosterprik voor iedereen. Wie, als gevaccineerde, een Europees coronareisbewijs wenst te behouden dient een extra prik te laten zetten. “Een typische tactiek van deze onverkozen bureaucraten om een systeem, dat initieel als nuttig aanzien werd, te misbruiken om nationale bevoegdheden te usurperen”, licht Vlaams Belang-Europarlementslid Tom Vandendriessche toe. “Telkens gebruikt men de ‘Europese eenheid’ om meer bevoegdheden naar het supranationale niveau te tillen.”

De Commissie dringt erop aan dezelfde regels te hanteren in alle lidstaten: de gevaccineerden die geen boosterprik nemen, zouden hun groen certificaat moeten verliezen. “Terwijl de paarsgroene regering en de experten over elkaar struikelen in het opbod van - inefficiënt gebleken - maatregelen, gaat de EU als derde hond met het been lopen en trekt het de kern van de zaak naar zich toe,” vervolgt Vandendriessche. “Paarsgroen ontloopt elke vorm van verantwoordelijkheid en volgt slaafs de EU.”

“De Europese Unie is out of control!”

“De Europese Unie heeft in haar aanpak van de coronacrisis nog geen enkele keer aangetoond waarom ze ook maar een greintje vertrouwen zou verdienen,” besluit Vandendriessche. “Met de inkoop van de vaccins wou men een sterk signaal sturen door op te treden als een ‘EU-front’. Gevolg? We werden langs rechts ingehaald door vele anderen, waaronder voormalige EU-lidstaat het Verenigd Koninkrijk. Laat de aanpak dus over aan de lidstaten, dan komt er wel iets van in huis.”