Persberichten
woensdag, 15 sep 2021

Von der Leyen pleit voor een verdere uitbreiding van de Europese superstaat

In zijn repliek op de 'State of the Union' van Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen verwees Vlaams Belang-fractieleider in het Europees Parlement (EP) Gerolf Annemans naar de visie van de 16 partijen die samen met het Vlaams Belang pleiten voor een samenwerking van Europese naties gebaseerd op traditie, respect voor de cultuur en geschiedenis van Europese naties. “Wij pleiten ook voor respect voor de gemeenschappelijke waarden die onze naties verenigen, en niet op hun vernietiging”, aldus Annemans. “Maar commissievoorzitter Von der Leyen heeft vanmorgen breed geëtaleerd dat de Europese Unie verder gaat met het inpikken van bevoegdheden van de lidstaten. De Europese samenwerking hapert net omdat veel landen het gevoel hebben dat hen langzaam het recht wordt ontnomen om hun legitieme soevereine bevoegdheden uit te oefenen.”

De komende jaren wil de Europese Commissie 30 miljard euro inzetten voor de oprichting van de ‘Health Emergency Preparedness and Response Authority’ (Hera). Deze Europese pandemie-autoriteit zou naast het reeds bestaande Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Europees Centrum voor ziektebestrijding en -preventie (ECDC) een verdergaande coördinatie van het volksgezondheidsbeleid moeten bewerkstelligen. Hera zou onder andere de bevoegdheid hebben om, in geval van een nieuwe pandemie, de gezamenlijke inkoop van vaccins op zich te nemen. “Een nieuw agentschap, met een miljardenbudget en een nieuw ambtenarenapparaat, we kennen het riedeltje”, stelt Gerolf Annemans. "Volksgezondheid blijft echter beter dicht bij de solidaire gemeenschap. Ook in Duitsland doet men dat zo, en met succes."

Hiernaast was er veel aandacht voor de aanhoudende vluchtelingencrisis, versterkt door de gebeurtenissen in Afghanistan, en de ijver naar klimaatneutraliteit. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans (PvdA) pleitte er in de marge van de ‘state of the Union' voor om de lasten van de beoogde energietransitie ‘eerlijk’ te verdelen. Timmermans haalde volgens Annemans “in zijn extatische toespraak in het Parlement ook het ultieme dreigement boven: de huidige migratie naar Europa zal slechts kinderspel zijn als de ‘klimaatramp’ niet wordt verhinderd door Timmermans’ plannen blindelings goed te keuren”, zo parafraseert en besluit de Vlaams Belang-fractieleider in het EP. “Dit is een verhaal waarin Vlaams Belang weigert mee te gaan. Dit waren geen toespraken meer over Europese samenwerking, dit is een eenheidsstaat in wording.”