Nieuws
dinsdag, 04 okt 2022

Voor De Moor is profilering belangrijker dan parlement

Vandaag werd in de bevoegde Kamercommissie de lang verwachte audit van de asielinstanties voorgesteld. “Het begon al met een ferme valse noot aangezien de conclusies van deze studie al aan twee geselecteerde persorganen voorlagen en door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) aan de pers werden voorgesteld, terwijl de volksvertegenwoordigers het document slechts aan het begin van de zitting kregen overhandigd”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Blijkbaar weegt de profileringsdrang van een onverkozen staatssecretaris zwaarder door dan de goede en democratische werking van het parlement. Ongehoord, ondemocratisch en ongezien arrogant, zeker vanwege iemand die de mond vol heeft over transparantie en nieuwe politieke cultuur.”

Het Vlaams Belang heeft er op zich geen probleem mee dat de asielinstanties werden doorgelicht, op voorwaarde althans dat deze audit ook daadwerkelijk bijdraagt tot een betere organisatie en een efficiëntere werking van de diensten. “Of dat laatste ook het geval zal zijn, valt vooralsnog zeer af te wachten”, aldus Van Langenhove. “Buiten kijf staat in ieder geval dat het uitgangspunt, voor om het even welke overheidsdienst overigens, dient te zijn dat een zo goed mogelijke dienstverlening tegen zo laag mogelijke kostprijs wordt afgeleverd.”

“De grootste kanttekening die vandaag reeds kan gemaakt worden, is wel dat het fout zou zijn ervan uit te gaan dat een reorganisatie van de asieldiensten de ultieme oplossing zou zijn voor de aanslepende asielcrisis”, vervolgt Van Langenhove. “Daarmee wordt immers voorbijgegaan aan het feit dat de instroom te groot is en België met stip favoriet bestemmingsland in de EU is. Voor sommigen lijkt het probleem opgelost als dit land er morgen op vlotte wijze in slaagt 40.000 asielaanvragen te verwerken. Het komt er echter niet alleen op aan het probleem te beheren, maar ook – en vooral – te beheersen en op te lossen.”

“Nicole De Moor gedraagt zich de facto maar al te zeer als manager van het Belgische Hotel Asiel”

“Het verschil tussen De Moor en iemand als Mattias Tesfaye, Deens sociaaldemocratisch minister van Migratie, kan niet groter zijn”, besluit Van Langenhove. “Tesfaye stelde begin dit jaar treffend dat het Europese asielsysteem kapot én een grote leugen is: ‘We maken elkaar wijs dat ons systeem humanitair is. Maar de helft van de mensen die een aanvraag doen, wordt afgewezen en is niet eens een echte vluchteling. Het kost enorm veel middelen om die mensen terug te sturen, als we daar al in slagen. En intussen zijn miljoenen en miljoenen extra nodig om het Rode Kruis en de VN te steunen in landen als Afghanistan, Syrië, Pakistan en Iran. Ons geld zou daarheen moeten gaan in plaats van naar advocaten en vertalers in Europa.’ Dàt is de kern van de zaak.”

Slotsom: wie een duurzame oplossing wil voor de asielcrisis, zal meer moeten doen dan een audit bestellen en kan beter maar eens te rade gaan in een land zoals Denemarken, alwaar ze resoluut gaan voor minder asielimmigratie.