Nieuws
maandag, 05 sep 2022

“Voor iedereen basispakket energie tegen sociaal tarief”

Het Vlaams Belang eist dat er onmiddellijk maatregelen worden genomen tegen de aankomende recessie. “In tegenstelling tot Duitsland, waar een enorme pakket aan steunmaatregelen is goedgekeurd, werd hier nog niets beslist”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “De ministers vonden het blijkbaar belangrijker om rustig hun vakantie uit te zitten. Het Vlaams Belang eist dat, in afwachting van een prijsplafond, iedereen recht krijgt op een basispakket energie tegen het sociaal tarief.”

De hoge energieprijzen zorgen voor kopzorgen in vele huishoudens. Uit een enquête van Het Laatste Nieuws en VTM blijkt dat een derde van de gezinnen momenteel niet meer rondkomt en dat de helft van de Vlamingen vreest in de armoede te belanden. “Maar ook voor veel ondernemers is de situatie inmiddels nijpend geworden”, aldus Van Lommel. “Ze trekken massaal aan de alarmbel. De dure energieprijzen doen, samen met de gestegen grondstoffenprijzen van de afgelopen maanden, de productiekosten dermate stijgen dat sommigen het niet meer kunnen bolwerken. Ze smeken dan ook om steunmaatregelen.”

“De regering kan niet lijdzaam blijven toezien hoe bedrijven hun activiteiten wegens de prijzen van de energie noodgedwongen moeten stopzetten”

“De voornaamste maatregel waar we met z’n allen op zitten te wachten is een prijsplafond voor energie”, vervolgt Van Lommel. “Daarvoor zijn blijkbaar alle ogen op de EU gericht. Als enkel één land zo’n plafond instelt, wordt de energie geleverd aan een ander land dat meer wil betalen. Als we met een groep landen met de vuist op tafel slaan, staan we natuurlijk in een sterkere positie om eisen te stellen.”

“Maar zo’n prijsplafond is niet voor vandaag of morgen.” Aldus nog Van Lommel. “Wanneer slagers en bakkers bijvoorbeeld de deuren sluiten, verliezen ook heel wat mensen hun job. Het zal ook moeilijker worden om ander werk te vinden, want veel ondernemingen hebben aangekondigd dat zij hun activiteiten zullen terugschroeven, in een poging om zo de kosten te drukken. Het is een neerwaartse spiraal die leidt tot een stevige recessie, iets waar ik al maanden voor waarschuw.”

“De mensen mogen niet de dupe zijn van het voortdurend getreuzel van dit kibbelkabinet”, besluit Van Lommel. “Het Vlaams Belang eist in afwachting van een prijsplafond voor iedereen een basispakket energie tegen het sociaal tarief.”