Nieuws
donderdag, 30 dec 2021

"Voor vluchtelingen een tijdelijk verblijfsrecht van twee jaar"

“Momenteel krijgen erkende vluchtelingen in België een verblijfsrecht van vijf jaar”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “En vervolgens wordt dat omgezet in een onbeperkt verblijfsrecht. We willen erkende vluchtelingen voortaan nog slechts een tijdelijk (verlengbaar) verblijfsrecht van twee jaar toekennen."

“In Denemarken besloot de regering in 2019 over te gaan tot een ware paradigmawissel wat betreft het verblijfsrecht”, aldus Van Langenhove. “De focus werd werd niet langer gelegd op de de integratie van vluchtelingen, maar op hun terugkeer. En het uitgangspunt verschuiven naar ‘zelfredzaamheid en terugkeer’ bleek niet zonder succes: reeds in mei 2020 kondigde het Deense ministerie van Integratie aan dat er voor de eerste keer meer vluchtelingen vertrokken dan toekwamen in Denemarken.”

“Wat verblijfsrecht voor vluchtelingen betreft moet dit land Denemarken met zijn paradigmawissel navolgen”

“Het is zeker niet zo dat de Conventie van Genève ons verplicht tot het toekennen van permanente verblijfsvergunningen”, vervolgt Van Langenhove. “Meer nog: een uitgangspunt van het verdrag was net dat vluchtelingen naar hun land zouden terugkeren van zodra de reden voor hun vlucht niet meer bestaat. Helaas wordt dit 70 jaar oude document maar al te vaak foutief geïnterpreteerd en is het daarom dringend aan actualisering toe.”

“We willen de verblijfsvergunning voor erkende vluchtelingen dus tijdelijk maken, voor een periode van twee jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van telkens een jaar na die periode als blijkt dat de nood nog steeds bestaande is”, besluit Van Langenhove. “Van zodra de toestand in het land van herkomst veilig bevonden wordt, is er voor hen geen enkele reden meer om te blijven en moeten ze terugkeren.”