Persberichten
woensdag, 31 mrt 2021

Voorbereidingssessies voor toelatingsexamen arts aan UGent enkel voor allochtonen: “Dit is discriminatie”

Het Vlaams Belang vindt de voorbereidingssessies die de UGent exclusief voor allochtonen organiseert discriminatie op basis van etnische herkomst. “Dit is discriminerend tegenover autochtone leerlingen die ook nood of behoefte hebben aan extra begeleiding”, aldus Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) die er een parlementaire vraag over stelde aan Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Weyts verdedigt de sessies door te stellen dat ze “niemand benadelen”, maar het Vlaams Belang neemt daar geen genoegen mee.
​​

​​De Universiteit van Gent (UGent) voorziet een extra begeleidingsaanbod voor leerlingen met een migratieachtergrond die interesse hebben voor het toelatingsexamen voor arts en tandarts. Hiervoor organiseert de universiteit specifieke voorbereidingssessies die kaderen binnen het project UGent in Zicht om meer allochtonen aan te trekken. “Extra lessen voor extra kleur”, noemen ze het zelf. Volgens het Vlaams Belang - dat klachten ontving van verontwaardigde Vlaamse studenten die geen toegang kregen - is dit aanbod echter pure discriminatie. ​

​​“Leerlingen zonder migratieachtergrond worden gewoon doorverwezen naar de website over het toelatingsexamen waar ze de informatie zelf maar moeten vinden en voorbeeldexamenvragen kunnen inkijken en inoefenen”, legt Slagmulder uit. “Aan andere hogeronderwijsinstellingen zijn er wel mogelijkheden tot voorbereidingslessen, maar die zijn vaak betalend, zoals de cursussen van de KU Leuven (kostprijs 120 euro) en de VUB (10 euro per module wat, indien men alle sessies wil volgen, ook zo’n honderd euro kost).”

​​“Dit extra aanbod moet ofwel voor iedereen toegankelijk gemaakt worden ofwel opgeheven worden”

​​​​“Er zijn nochtans genoeg autochtone leerlingen die willen studeren aan de UGent en ook extra steun kunnen gebruiken”, aldus het parlementslid. Weyts nam het echter op voor de regeling en stelde dat “initiatieven zoals dat van de UGent bijdragen aan een grotere diversiteit en niemand benadelen”. “De kansen van jongeren zonder migratieachtergrond op gunstige rangschikking op de toelatingsexamens worden niet verminderd door het initiatief van de UGent. Stellen dat dergelijke initiatieven onze autochtone jongeren benadelen, is dus niet correct. Er is geen sprake van discriminatie”, aldus de minister. ​

​​Slagmulder nam echter geen genoegen met de uitleg van de minister. “Want wat is extra begeleiding waarbij de etnische herkomst het criterium is om te bepalen of je er toegang toe hebt anders dan discriminatie?”, argumenteert hij. “Stel je het omgekeerde voor: opleidingen die enkel voorbehouden zijn aan autochtone Vlaamse leerlingen. Het kot zou te klein zijn!” Het parlementslid vroeg de minister dan ook om de UGent aan te sporen om ofwel dit project stop te zetten, ofwel de voorbereidingssessies open te stellen voor alle kandidaten, om zodoende de discriminatie op te heffen.​