Nieuws
dinsdag, 01 dec 2020

“Voorspelling over Vandenbroucke kwam na amper één dag al uit”

In een vraaggesprek in De Zondag van 29 november omschreef Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) als een arrogant en betweterig persoon. “Ik zeg u nu al”, aldus Van Grieken toen, “die man wordt op termijn een probleem voor de regering.” Amper één dag later bleek de juistheid van deze woorden.

Kamerlid Denis Ducarme (MR) reageerde ontzetop het eigengereide optreden van zijn coalitiegenoot Vandenbroucke bij de sluiting van winkels en horecazaken. Vooral de lichtheid in de motivatie blijkt een doorn in het oog. Vandenbroucke wou naar eigen zeggen een ‘shockeffect’ creëren. Voor Ducarme getuigde Vandenbrouckes gedrag van een verregaand en onaanvaardbaar gebrek aan empathie naar al degenen die hun zaak verplicht hebben moeten sluiten.

Barbara Pas: “Wat 11 miljoen Belgen volgens de regering moeten kunnen, een team vormen, kunnen Vandenbroucke en consoorten duidelijk zelf niet”

“De nonchalance waarmee Frank Vandenbroucke zijn harde maatregelen enkele weken geleden al motiveerde in de Kamer, zegt eigenlijk alles over de sociale bewogenheid van deze socialist”, zegt fractieleider in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “De keiharde beslissingen, die de toekomst voor zovele mensen hoogst onzeker maken, waren volgens Vandenbroucke onrechtvaardig omdat het virus nu eenmaal onrechtvaardig is. Er was dus niets op enige rationele of wetenschappelijke basis gesteund. En daar moest iedereen het maar mee doen.”

Paars-groen blijkt daarmee een zoveelste kibbelkabinet te worden. Volgens de MR heeft minister Vandenbroucke zelfs ‘geen benul van de psychosociale en economische gevolgen van de crisis’. En Conner Rousseau (sp.a) stelt dan weer onomwonden dat de versoepelingen van de MR de mensen “in deze shit” hebben gebracht. “Vandenbroucke, die nu voor grote onenigheid zorgt, had zich beter wat bescheidener opgesteld”, besluit Pas. “Gisteren kwam dan nog aan het licht dat hij meer dan 4miljoen euro spendeerde aan een coronamedicijn dat niet werkt.”

“Jambon medeplichtig”

Net als in de federale regering is er dus ook in het Overlegcomité - dat mee de richtlijnen goedkeurde - geen sprake van rede of gezond bestuur. Het Vlaams Belang vraagt zich daarbij steeds meer af wat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) nog kan betekenen als de zogenaamde vertegenwoordiger van de Vlaamse belangen in dit comité.

“Blijkbaar hebben tal van maatregelen geen medisch, maar een psychologisch doel", vult Vlaams fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang) aan. “En Jambon keurt dit dus allemaal mee goed. En steeds moeten we het doen met het excuus dat ‘sterke Jan’ met zijn Waalse en federale collega’s ‘noodgedwongen compromissen moet smeden’. Vlaanderen heeft nood aan een krachtdadige Vlaamse regering die opkomt voor onze belangen, niet aan een Vlaamse regering die slaafs uitvoert wat het federale niveau en de Franstaligen opdragen.”

Janssens laat weten dat hij woensdag in de plenaire vergadering Jambon hierover aan de tand zal voelen.