Nieuws
vrijdag, 06 okt 2023

Voorstellen voor ruimer hogeronderwijsaanbod in Limburg blijven bij Weyts op een koude steen vallen

Vlaams Belang reageert teleurgesteld op de blijvende weigering van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) om verder werk te maken van een ruimer, rijker en performant universitair hoger onderwijs in Limburg. De minister stelde dat hij altijd bereid is te luisteren naar voorstellen van de UHasselt, maar herhaalt dat hij enkel nieuwe niche-opleidingen wil toestaan. “Terwijl onze Limburgse economie effectief ook nood heeft aan extra algemene opleidingen”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “Dat betekent niet dat je daarom louter opleidingen kopieert die al elders bestaan. Helaas moeten we hier deze legislatuur niks meer van deze Vlaamse regering verwachten.”

Er komen vanuit de Vlaamse regering deze legislatuur geen concrete initiatieven meer om het aanbod van het universitaire hoger onderwijs in Limburg te verrijken, zo blijkt uit de respons van onderwijsminister Ben Weyts op een mondelinge vraag van Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. Ook komt er geen verdere toekomstverkenning om te werken aan een bredere gedeelde toekomstvisie voor het hoger onderwijs in Limburg als basis om na 2024 op verder te werken.

De minister blijft hiermee terughoudend tegenover de plannen van de UHasselt om verder uit te breiden. Rector Bernard Vanheusden hield begin dit academiejaar nog een pleidooi voor drie nieuwe algemene opleidingen: de master geneeskunde, master sociale wetenschappen en een opleiding in STEM-disciplines. Het is volgens de rector geen oproep tot een ongebreidelde groei, maar een pleidooi voor nieuwe, duidelijk afgebakende opleidingen om onze regio bestand te maken tegen economische en maatschappelijke uitdagingen. 

“Vijf goed uitgebouwde universiteiten maken elkaar net sterker”

Weyts blijft dus bij zijn eerdere mening dat een uitbreiding van het aanbod enkel kan als het gaat om niche-opleidingen. Volgens Beckers gaat hij hiermee voorbij aan het feit dat specialisatie niet in tegenstelling moet zijn met het aanbieden van extra algemene richtingen. “Ook binnen een algemene opleiding is het mogelijk om te focussen op een bepaalde specialisatie. Men kan bijvoorbeeld de opleiding burgerlijk ingenieur verder uitbouwen in Limburg, maar dan met een zeker specialisme, zoals duurzame bouwtechnieken. Nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie zorgen ervoor dat een nog bredere waaier aan toepassingen en specialisaties zich zal ontvouwen binnen iedere discipline”, aldus Beckers. “Als de minister weigert om de inrichting van opleidingen in Limburg te steunen, omdat die in naam dezelfde zijn als opleidingen die elders al ingericht zijn, maar qua inhoudelijke invulling en specialisatie erg verschillend, dan getuigt dit volgens mij eerder van een boekhoudersvoorzichtigheid die de reële noden en opportuniteiten in onze provincie negeert.”

Volgens Beckers ziet Weyts ook te weinig de urgentie van het aanpakken van de onderparticipatie van Limburgse jongeren in het hoger onderwijs. “De minister zegt telkens de belangen van heel Vlaanderen voorop te stellen. Wel, een groei van UHasselt komt dus ook Vlaanderen ten goede”, aldus Beckers. “Vijf goed uitgebouwde universiteiten maken elkaar net sterker. Ze maken van Vlaanderen een veelzijdige kennisregio. We moeten ons daar niet verliezen in schijndiscussies en valse tegenstellingen tussen algemene opleidingen versus niche-opleidingen. Iedereen ziet de noden, iedereen ziet de opportuniteiten, maar blijkbaar de minister van Onderwijs toch in mindere mate! Al vijftig jaar zeggen we dat er te weinig Limburgse jongeren verder studeren. Al vijftig jaar zeggen we dat er te veel Limburgse jongeren wegtrekken en dat we als regio meer jong talent moeten aantrekken. Van deze regering zal het helaas niet meer komen.”