Nieuws
dinsdag, 06 jul 2021

Vrouwenuren in zwembad Flow: “Verwerpelijke segregatie”

Het Vlaams Belang kant zich tegen de organisatie van aparte ‘vrouwenuren’ in het nieuwe openluchtzwembad Flow in Anderlecht dat voor een groot deel door de Vlaamse overheid wordt gefinancierd. “De Vlaamse overheid mag niet toegeven aan islamitische voorschriften inzake segregatie tussen de seksen. En zeker niet in een zwembad dat met ons belastinggeld word gefinancierd”, stelt Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang). 

De Vlaamse regering voorziet zomaar eventjes een bedrag van 140.000 euro voor de realisatie van het zwembad Flow in Anderlecht. Bevoegd minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) stelt dat het ons dichter bij elkaar brengt. Maar door geslachtsgescheiden zwemmen te organiseren in een publiek zwembad wordt juist het omgekeerde signaal gegeven”, aldus nog Slootmans. “Het is toch al te gek dat een regering die steeds de mond heeft van de strijd tegen ‘discriminatie’ nu deze discriminatie toelaat en dan nog wel in een met publieke middelen gefinancierd zwembad. Het is bovendien wel cynisch dat het uitgerekend progressief Vlaanderen is dat dit segregatiezwemmen verdedigt.”

Shariaregels horen niet thuis in een publiek zwembad gefinancierd met Vlaams belastinggeld

Aparte zwemuren voor mannen en vrouwen zijn in tegenspraak met de eis van onze samenleving aan immigranten om zich te integreren, vindt het Vlaams Belang. Het wekt de indruk dat onze normen onderhandelbaar zijn en dat islamitische immigranten en allochtonen kunnen eisen dat onze samenleving zich aanpast aan hun cultuur en waarden in plaats van omgekeerd.  “In de inburgeringscursussen die de regering aanbiedt, wordt de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw gepromoot. De organisatie van gescheiden zwemuren voor vrouwen geeft dan ook een totaal fout signaal”, stelt Slootmans. 

Het Vlaams Belang roept de Vlaamse regering dan ook op om zich alsnog duidelijk uit te spreken tegen de vrouwenuren in het openluchtzwembad en dus ook afstand te nemen van minister van Brussel Benjamin Dalle die had aangegeven dat polemiek hierover “onnodig is” en dat “dat een zwemuurtje een autonome keuze is van de vzw en is gericht op alle vrouwen. Godsdienstige bepalingen die afbreuk doen aan de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw mogen voor een overheid immers nooit als basis dienen voor uitzonderingsmaatregelen”, stelt Slootmans.