Nieuws
vrijdag, 12 mrt 2021

VRT betaalt 60.000 euro voor interview met royals Harry en Meghan: “Geldverkwisting”

Het Vlaams Belang vindt het ongepast dat de VRT maar liefst 60.000 euro uitgaf aan de aankoop van uitzendrechten voor het Britse interview met Harry en Meghan. “De openbare omroep smijt zo ons belastinggeld door ramen en deuren, zonder haar kerntaak te vervullen”, reageert Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang). “Bovendien staat de aankoop van dit interview haaks op de verplichtingen van de beheersovereenkomst.” Slootmans ondervroeg Mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) over de kwestie in het Vlaams parlement.

Eerder deze week zond de openbare omroep het interview van Oprah Winfrey met de Britse royals Harry en Meghan uit. De VRT betaalde daarvoor maar liefst 60.000 euro voor uitzendrechten aan de Amerikaanse televisiezender CBS. Het was een biedstrijd tussen de openbare omroep enerzijds en SBS en DPG anderzijds, waarbij de VRT na een eerste ronde het eerste bod van 30.000 euro verdubbelde tot 60.000 euro. Volgens het Vlaams Belang kan het niet zijn dat zulk immens bedrag op die manier gespendeerd wordt. “Hierdoor bleef de concurrentie uiteraard kansloos en murw geslagen achter”, reageert Slootmans. “Niet bij alle commerciële zenders staat dan ook op 1 januari een zak belastinggeld van 270 miljoen euro voor de deur.” 

De openbare omroep krijgt toch jaarlijks geen dotatie van 270 miljoen euro om de private omroepen te kunnen overbieden om een dergelijk sensatieinterview binnen te halen?

Vanzelfsprekend is het niet aan het Vlaams Parlement of aan minister Dalle om een oordeel te vellen over wat de omroep mag uitzenden of aankopen. “Maar de VRT moet zich daarbij wel houden aan een aantal bepalingen van het Mediadecreet en van de beheersovereenkomst. Die overeenkomst stipuleert dat de VRT zich marktconform en kostenbewust opstelt en daarbij de hoogste standaarden hanteert op het vlak van integriteit, deontologie en kostenbewustzijn”, vervolgt Slootmans.

Maar minister Dalle vindt dat er geen sprake is van een schending van de beheersovereenkomst en vindt bovendien dat die 60.000 euro wel marktconform is. “Maar alleen hij en de VRT denken hier zo over, want voor de commerciële spelers was het duidelijk geen marktconform bedrag. Het bruut wegconcurreren van de commerciële zenders is tegenstrijdig met de verplichtingen inzake het versterken van het Vlaams media-ecosysteem”, aldus nog Slootmans.

Toen het parlementslid tot slot minister Dalle vroeg naar de motivatie voor het uitzenden van het interview, antwoordde die laatste dat het Britse interview een grote nieuwswaarde heeft met maatschappelijke relevantie. Slootmans betwistte dat: “Buiten sensatie, is er geen enkel argument voor te vinden om zoiets uit te zenden op onze openbare omroep.