Nieuws
vrijdag, 18 jun 2021

“VZW Klimaatzaak neemt loopje met scheiding der machten”

Voor het Vlaams Belang is het recente vonnis van een Brusselse rechtbank, waarin het Belgische klimaatbeleid ondermaats wordt bevonden, louter symbolisch omdat er geen concrete gevolgen aan verbonden zijn voor de overheid. “En omdat de overheid geen doelstellingen opgelegd worden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen trekt vzw Klimaatzaak nu naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, zegt Kamerlid Kurt Ravyts (Vlaams Belang). “Op die manier neemt men deze vzw een loopje met de scheiding der machten en in feite met de democratie.”

Het vonnis van de Brusselse rechtbank is een staaltje van symbolische opbodpolitiek. De Brusselse rechtbank van eerste aanleg oordeelde in een door de vzw Klimaatzaak aangespannen zaak dat de Belgische overheden nalatig zijn geweest in hun klimaatbeleid en dat het Belgische milieubeleid de ‘wettelijke zorgplicht en de mensenrechten schendt’. Maar de rechtbank weigerde in te gaan op de eis om de overheid concrete reductiedoelstellingen op te leggen voor de uitstoot van broeikasgassen, direct de reden waarom nu in beroep wordt gegaan.

“Er zijn zaken waarin de Belgische overheid meer nalatig is geweest: veiligheid en migratie, om maar iets te noemen. Net zoals Klimaatzaak deed kunnen we hierom een proces aanspannen.”

“We mogen deze ontwikkelingen stilaan zeer akelig beginnen noemen”, aldus Ravyts. “Voor de vzw Klimaatzaak gaat dit vonnis dus nog niet ver genoeg. Hoewel men gelijk heeft gekregen gaat men in beroep omdat men wil dat de rechter ook juridische afdwingbare doelen zou opleggen aan de verschillende overheden in dit land.” Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat men op die manier gegarandeerd terechtkomt in ondemocratisch vaarwater.

“Het Vlaams Belang staat voor een realistisch klimaatbeleid op maat van de regio’s, op maat van hun specifieke sociaal-economische en geografische kenmerken”, besluit Ravyts. “Energie moet hierbij betaalbaarder, betrouwbaarder en beter voor het milieu. Maar we verwerpen dat de politiek vervangen wordt door rechtbanken en dat zij bovendien dogmatische klimaatdoelen vooropstellen.”