Nieuws
donderdag, 10 dec 2020

Waarom wil Vlaamse regering nog werken met de Moslimexecutieve?”

Het Vlaams Belang maakt zich zorgen over de lakse houding van minister Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) tegenover de Moslimexecutieve, die recent het beheer van de Grote Moskee in Brussel overnam. Justitie waarschuwde al voor het profiel van deze organisatie voordat bleek dat de Marokkaanse overheid er spionnen heeft. “Helaas heeft Somers geen enkel besef van wat er in de Moslimexecutieve aan de hand is”, stelt Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang). Dat blijkt uit het antwoord van de minister op zijn vraag in het Vlaams parlement voorbije woensdag

Bij het beheer van de Grote Moskee in het Jubelpark bleek eerder deze week sprake te zijn van inmenging en spionage vanuit Marokko. Opmerkelijk, want de moskee wordt beheerd door de Moslimexecutieve, het zogenaamde ‘representatieve orgaan’ van de moslims in België. Justitie waarschuwde reeds voor de rol van de Moslimexecutieve en stelde vast dat hierin steeds dezelfde moslimfundamentalistische figuren opduiken. Ook werd er gewezen op het feit dat er “in de Moslimexecutieve enkel mannen zetelen en er ook geen representativiteit is van de verschillende taalgemeenschappen”.

De Moslimexecutieve verwestert of vervlaamst niet, maar streeft naar een geïslamiseerd Vlaanderen”

In het Vlaams Parlement confronteerde Sam Van Rooy minister Somers met het feit dat dezelfde Moslimexecutieve nog steeds gezien wordt als een belangrijke partner van de Vlaamse regering. De Moslimexecutieve regelt in Vlaanderen immers mee de erkenning van moskeeën. De Moslimexecutieve erkent met haar zogenaamde ‘raad der theologen’ ook mee de imams in dit land en heeft zelfs een dienst ‘sociale zaken’ die bevoegd is voor de islamconsulenten in onze gevangenissen.

Van Rooy wees de minister er bovendien op hoe de Moslimexecutieve inderdaad sterk onder Marokkaans- en Turks-islamitische invloed staat en standpunten inneemt die allerminst blijk geven van loyauteit tegenover onze samenleving. De ondervoorzitter van Afor vzw, de imamopleiding van de Moslimexecutieve, leidt bijvoorbeeld de Belgische tak van Diyanet. Dit is een satelliet van de Turks-islamitische tiran Erdogan”, aldus Van Rooy. Deze Moslimexecutieve kant zich tegen het screenen van alle imams en brandmerkt fundamentele kritiek op de islam of op haar werking. Ze zegt daarover zelfs dat ze zich niet zal laten intimideren of stigmatiseren. Dat moeten we beschouwen als een oorlogsverklaring aan ons adres.”

Uit het makke antwoord van minister Somers blijkt echter dat de Vlaamse Regering niet van plan is op te treden. De minister verwees louter naar het nieuwe decreet dat vanaf september 2021 in werking zal treden en waarbij moskeeën niet erkend zouden worden in geval van buitenlandse inmenging of financiering. Het is echter het representatieve orgaan van de moskeeën zélf, de Moslimexecutieve dus, die onder buitenlandse invloed staat. Toch blijft de Moslimexecutieve ook met het nieuwe decreet dé partner voor de Vlaamse overheid en de instantie die blijft instaan voor de erkenning van imams en moskeeën. Onbegrijpelijk”, besluit Sam Van Rooy. “Het is duidelijk dat deze Moslimexecutieve niet verwestert en vervlaamst, maar naar een geïslamiseerd Vlaanderen streeft.