Nieuws
dinsdag, 23 mei 2023

Wachtlijsten in de sociale huur zullen nog toenemen

Het Vlaams Belang maakt zich ernstige zorgen over de wachtlijsten bij kandidaat-huurders voor een sociale woning. Momenteel staan 180.000 mensen op een wachtlijst. “Er worden amper extra sociale woningen gebouwd en ook het renovatietempo zou met een forse ruk omhoog moeten”, zegt Vlaams Parlementslid Guy D’haesleer. “Er is nochtans budget, maar het wordt niet gebruikt.”

Als gevolg van de klimaatdoelstellingen waarbij woningen tegen 2050 over een energielabel A moeten beschikken, ligt er eveneens een enorme druk op de sociale huisvestingssector. Gert Eyckmans, de directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH), gaf tijdens een hoorzitting in de Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan aan dat er in totaal ongeveer 123.000 sociale woningen dienen gerenoveerd te worden om over het energielabel A te beschikken. Eyckmans pleitte er daarom voor om meteen in te zetten op renovaties naar een energielabel A en dit globaal aan te pakken. 

Hij wil inzetten op wijkrenovaties en niet langer op een ‘woning per woning aanpak’ en stelt dat hier een ander financieringsmodel voor nodig is. “Niemand kan tegen de renovatie zijn van sociale woningen, maar we merken dat het reeds beschikbare budget jaar na jaar niet uitgegeven raakt”, zegt D’haeseleer. “Zelfs vóór de huidige hervorming van de sociale huisvestingssector lukte dit niet.”

Om de door het VVH voorgestelde wijkrenovaties te realiseren, zullen er heel wat bijkomende sociale woningen nodig zijn om de sociale huurders te herhuisvesten bij deze ingrijpende renovaties. “We vrezen dan ook dat zelfs als er meer sociale woningen gebouwd worden, deze bijkomende woningen vooral zullen moeten ingezet worden om de renovaties te realiseren”, vervolgt D’haeseleer. “Zelfs als we plots meer extra sociale woningen realiseren, verdwijnen de wachtlijsten niet of groeien ze zelfs nog aan.”

“Degelijk en betaalbaar wonen moet een beleidsprioriteit zijn, want veel andere maatschappelijke problemen worden door het gebrek eraan gestimuleerd”

Volgens het Vlaams Parlementslid zullen de Vlaamse overheid, de sociale huisvestingssector en ook de private sector de handen in elkaar moeten slaan om een betaalbaar woonaanbod te kunnen realiseren. Ook gemeenten zullen inspanningen moeten doen. “We kunnen niet langer tolereren dat zoveel Vlaamse gezinnen op een wachtlijst staan en geen vooruitzicht hebben dat ze snel over een betaalbare woning zullen kunnen beschikken. Wonen en zeker betaalbaar wonen zal voor de komende legislaturen een fikse uitdaging blijven. Uitbreiding van huurpremies en -subsidies zal nodig zijn net als het fors uitbreiden van fiscale stimuli voor het bouwen van betaalbare woningen, want de sociale huisvestingssector zal het niet alleen oplossen. Degelijk en betaalbaar wonen moet een beleidsprioriteit zijn, want veel andere maatschappelijke problemen worden door het gebrek eraan gestimuleerd.”

“Wij durven vanuit het Vlaams Belang ook de vinger op de wonde te leggen”, besluit D’haeseleer. “Je kan geen degelijk woonbeleid realiseren als je de Vlaamse woningmarkt en zeker de sociale woningmarkt niet afschermt van de enorme migratiegolven. Jaarlijks komen er bijna 30.000 migranten bij in Vlaanderen, dit krijg je niet bijgebouwd elk jaar. Zolang men blijft dweilen met de kraan open, vrezen we dat het oplossen van de enorme wachtlijsten voor een sociale woning een utopie blijft en nooit gerealiseerd geraakt.”