Nieuws
dinsdag, 12 jul 2022

Wanhoopstkreet federale wegpolitie moet gehoord worden

Volgens Kamerlid en BiZa-commissievoorzitter Ortwin Depoortere dient er geluisterd te worden naar de federale wegpolitie. Daar schrapt men niet alleen de alcohol- en drugscontroles rond Tomorrowland, maar ook later nachtwerk komt in het gedrang. Dit door nieuwe blinde besparingen door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “De situatie zorgt niet alleen voor acuut gevaar en stuurt het verkeerde signaal naar asociale chauffeurs, het onderstreept ook het chronisch probleem bij de politie: onze agenten hebben te weinig middelen ter beschikking en zijn het slachtoffer van jarenlang wanbeleid. En nu zullen nieuwe besparingen nog eens overuren onmogelijk maken, terwijl hun werk veelal niet mogelijk is zonder. Deze onzalige maatregel moet onmiddellijk omgedraaid worden.”

Het mes wordt op de keel van de wegpolitie gezet. Door besparingen mag men bij de overwerkte politie geen overuren niet meer doen. Het gevolg is zo dat niet alleen vele agenten het met minder inkomen zullen moeten doen, maar ook dat allerlei nacht- en avondwerk onmogelijk wordt. Alcoholcontroles zullen zo meer op weekdagen en overdag moeten plaatsvinden; een weinig efficiënte aanpak. En het probleem is prangend, want binnenkort vindt Tomorrowland plaats: een festival waar bezoekers heel veel alcohol en drugs nuttigen. Maar ook illegale transitmigranten oppakken, dealers opsporen en andere nachtelijk politiewerk zal nog minder mogelijk worden.

“De Croo en Verlinden stellen zich op als tegenstanders van de politie en finaal van het recht op veiligheid”

“Alsof de veiligheidssituatie in België nog niet erg genoeg is, gaan de regering De Croo en binnenlandminister Annelies Verlinden er nog een schepje bovenop doen”, aldus Depoortere. “In plaats van grondig te hervormen - zoals beloofd - zodat de politie meer middelen ter beschikking heeft, gaat men in de spieren snijden en overuren verbieden. Op de koop toe was de besparingsmaatregel dan nog heimelijk opgezet. Enkel via een gelekte mail en Het Laatste Nieuws werden de asociale en onveilige maatregelen bekend.”

“We eisen dan ook een onmiddellijke schrapping van deze pestmaatregel”, besluit Depoortere. “Als het batig is voor de veiligheid, moeten overuren kunnen gepresteerd worden en moeten deze betaald worden. In plaats van dit soort slechte symptoombestrijding moet Verlinden eindelijk eens werk maken van een grootschalige hervorming zodat alle inefficiënties worden weggewerkt. Denk maar aan het verminderen van administratieve last, bureauwerk en PR-opdrachten en een focus op de kerntaken zoals criminaliteitsbestrijding en -preventie. Er kan meer gedaan worden met hetzelfde geld, maar niet op deze manier.”