Nieuws
donderdag, 19 okt 2023

Wanneer gaat Vivaldi echt optreden tegen landen die hun onderdanen niet terugnemen?

Foto: iStock. Wanneer gaat Vivaldi echt optreden tegen landen die hun onderdanen niet terugnemen?

In de plenaire vergadering van de Kamer wou fractievoorzitter Barbara Pas van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) weten of ze bereid is om ontwikkelingshulp aan landen onder meer te koppelen aan hun wil om illegale en criminele onderdanen terug te nemen. “Sinds de bloedige IS-aanslag in Brussel vragen Vooruit en verscheidene van haar coalitiepartners hier immers om”, aldus Pas. “Het zou niet meer dan logisch zijn dat ze gezamenlijk een voorstel van het Vlaams Belang daarover steunen. Helaas is Gennez nu al duidelijk dat dit niet gaat gebeuren.”

Het Vlaams Belang kan alleen maar betreuren dat de nood aan een snel en efficiënt terugkeerbeleid door Open Vld, cd&v en Vooruit blijkbaar pas wordt ingezien na zinloos bloedvergieten. “En plots lijkt ook het sanctioneren van landen die hun illegale en criminele onderdanen weigeren terug te nemen voor deze partijen geen taboe meer. Kamerlid Tim Vandenput (Open Vld) en zijn partijvoorzitter Tom Ongena hebben al openlijk aangekondigd hierop in te zetten”, aldus Pas, die daarnaast onder meer verwijst naar het pleidooi in die zin van Conner Rousseau, de partijvoorzitter van Gennez, gisteren voor de camera’s van het VRT-programma Villa Politica.

“Alle partijen krijgen binnenkort een herkansing om ons voorstel te steunen”

“Ik kan enkel hopen dat de heer Rousseau echt het licht heeft gezien en dat het niet om zattemansklap ging”, gaat Pas verder. “Want een voorstel van het Vlaams Belang om exact deze sancties te realiseren werd vorige maand nog door Vooruit, net zoals alle andere partijen, weggestemd. Alle partijen krijgen van ons binnenkort in de plenaire vergadering alvast een herkansing om bij hun woorden van vandaag ook de daad te voegen.”

Al tientallen jaren benadrukt het Vlaams Belang dat er druk moet uitgeoefend worden op landen die niet meewerken aan het tegengaan van de illegale immigratie en de mensensmokkel. “Handelsvoordelen, samenwerkingsverbanden en ook ontwikkelingshulp moeten gekoppeld worden aan de bereidheid van derde landen om de illegale migratie naar Europa tegen te gaan en uitgewezen onderdanen terug te nemen”, besluit Pas. “De partijen die vandaag, met de barbaarse islamterreur vers in het geheugen, beweren hier voorstander van te zijn, kunnen niets anders meer dan ons voorstel steunen. Helaas is het na het antwoord van Gennez op mijn vraag al duidelijk dat die steun er niet zal komen en dat bij Vivaldi opnieuw hypocrisie en partijpolitieke spelletjes zullen primeren.”