Nieuws
maandag, 31 jan 2022

“Wanpraktijken in woonzorgcentra kordater aanpakken”

Na onthullingen over de verwaarlozing van ouderen in haar commerciële woonzorgcentra, heeft de Franse rusthuisketen Orpea - een mastodont met 1.200 instellingen in zijn beheer in 23 landen - zijn directeur ontslagen. Ook in Vlaanderen staan de woonzorgcentra van Orpea op de zwarte lijst van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “De getuigenissen die nu weer aan het licht komen zijn ronduit schokkend”, reageert Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse. “Orpea kiest overduidelijk voor een winstbejagmodel in plaats van een zorgmodel.” Het parlementslid pleit voor een performanter toezicht en dwingende regels om dit soort praktijken te bestraffen en voorkomen.

Een Franse onderzoeksjournalist bracht aan het licht hoe in de woonzorgcentra van Orpea in Frankrijk ouderen - die nochtans veel betaalden voor hun verblijf - op rantsoen werden gezet, in hun uitwerpselen bleven zitten of dagen geen verzorging kregen. Uit het onderzoek bleek dat dit mede het gevolg was van de financiële winstobjectieven die werden opgelegd door de directie. Ook in dit land kwamen de voorbije jaren al getuigenissen aan het licht hoe commerciële groepen onaanvaardbaar bespaarden op personeel, maaltijden en verzorging. Ook de woonzorgcentra ‘Park Lane’ in Antwerpen en ‘James Ensor’ in Oostende - die beiden ook behoren tot de Orpea-groep - kwamen al in opspraak. In Antwerpen spreekt de Zorginspectie van te weinig personeel, geen toezicht 's nachts en foute toediening van geneesmiddelen.

“Onze ouderenverzorging mag niet lijden onder een al te groot winstbejag van vaak buitenlandse commerciële woonzorgcentra”

Beide woonzorgcentra zouden nu vaker en onaangekondigd geïnspecteerd worden omdat ze op de zwarte lijst zijn komen te staan van het Agentschap Zorg en Gezondheid - en dus niet voldoen aan de normen. “Maar dat is onvoldoende”, meent De Reuse. Het bestaan van die zwarte lijst is goed, maar het daaraan gekoppelde verhoogd toezicht is duidelijk onvoldoende. Het kan niet dat woonzorgcentra al sinds 2018 op die lijst staan en vandaag nog altijd niet aan de norm voldoen. Wij vroegen eerder al aan welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) om hier concrete acties aan te koppelen.”

“Ook directe ingrepen vanuit de Zorginspectie moeten mogelijk zijn. Bij mistoestanden moeten, crisismanagers van de Vlaamse overheid het beheer tijdelijk kunnen overnemen. De Woonzorglijn waar verzuchtingen kunnen gemeld worden bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, moet veel kenbaarder gemaakt worden. Bewoners en hun kinderen zullen zo hun klachten vlugger durven melden - wat tot heden niet het geval is. Zo kan de kwaliteit in de centra beter opgevolgd worden”, besluit De Reuse. “Want onze ouderen hebben recht op een degelijke verzorging.”