Persberichten
maandag, 17 sep 2018

Wantoestanden eindelijk ‘opkuisen’ en plaatsen in gesloten terugkeercentra opvoeren

Criminele carrousel moet stoppenDe aanval vandaag door een illegaal op een politieagent is geen alleenstaand feit, maar een zoveelste incident in een lange rij. Eerder al werd duidelijk dat er sprake was van groeiende agressie, om nog maar te zwijgen van de toenemende overlast en criminaliteit waarvoor illegalen verantwoordelijk tekenen.

De problemen  in en rond het Brusselse Maximiliaanpark zijn niet nieuw en zijn er de jongste tijd alleen maar groter op geworden. Meer nog: vandaag moeten we vaststellen dat Theo Francken, die nog niet zo lang geleden verklaarde dat hij het probleem in Brussel in twee weken zou kunnen oplossen, de bestaande problemen zelfs nog vergroot. We verwijzen in dit verband naar het feit dat opgepakte illegalen uitgerekend worden vrijgelaten bij het Maximiliaanpark. Helemaal te gek voor woorden is daarenboven de illegale draaideurpolitiek van Francken, waarbij zelfs criminele illegalen worden vrijgelaten om plaats te maken voor opgepakte transitmigranten.

Deze criminele carrousel maakt nog eens pijnlijk duidelijk dat er ook vandaag – vier jaar nadat Theo Francken aantrad als verantwoordelijk staatssecretaris – nog altijd een nijpend tekort bestaat aan capaciteit in de gesloten centra voor gedwongen terugkeer. De zoveelste vrijblijvende aankondiging van een verhoging van het aantal plaatsen in de gesloten terugkeercentra  kan niet verhelen dat er de afgelopen vier jaar nog geen 200 extra  plaatsen bijkwamen: een ondermaatse prestatie, zeker wanneer men weet dat in volle asielcrisis in enkele maanden tijd zo’n 20.000 opvangplaatsen konden bij gecreëerd worden.

Hoe men het ook draait of keert: zonder een drastische verhoging van de capaciteit in de gesloten terugkeercentra zal de kwestie van de ‘transmigranten’ en andere illegalen onopgelost blijven.  Het Vlaams Belang herhaalt zijn pleidooi voor de dringende uitbreiding van de capaciteit in gesloten terugkeercentra tot minstens 1.500 plaatsen. Zo niet, blijft het voor onze politiediensten dweilen met de kraan open.

De politiek van loze woorden en vrijblijvende aankondigingen, waarin de N-VA-prominenten zich de afgelopen maanden uitermate hebben bekwaamd, heeft nu echt wel zijn tijd gehad. De wantoestanden in en rond het Maximiliaanpark – en elders in het land – moet eindelijk en daadwerkelijk worden opgekuist.

Tom Van Grieken

Voorzitter Vlaams Belang

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement