Nieuws
donderdag, 22 jun 2023

Wat De Croo ook uitkraamt, het incident Lahbib is niet gesloten

Foto: Vlaams Belang. Wat De Croo ook uitkraamt, het incident Lahbib is niet gesloten

Fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas wou in de plenaire vergadering van de Kamer van eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) weten of de liegende minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) haar verantwoordelijkheid zou nemen. “Zoals verwacht bleef De Croo het antwoord schuldig”, aldus Pas. “Meer zelfs, volgens De Croo is het incident ‘gesloten’. Het zou wel heel straf zijn, als iemand die daar niet thuishoorde weggeraakt uit een Iraanse cel, maar iemand die daar niet thuishoort niet weggeraakt uit de federale regering.”

“Lahbib heeft de nieuwe deontologische code van De Croo duidelijk nog niet gelezen”, stelt Pas. “Volgens die code moeten regeringsleden handelen met respect en integriteit en die integriteit houdt onder meer eerlijkheid in. We hebben Lahbib in haar warrige en bij momenten arrogante uitleg over het visumschandaal, daarbij worstelend met haar emoties en vooral met het Nederlands, echter nog niet op een waarheid kunnen betrappen. Zelfs verscheidene regeringspartijen hebben het onomwonden over haar leugens.”

“De Croo is de dweil van de Wetstraat en de dweil van Iran”

“De visie van De Croo is alleszins duidelijk. Voor hem is de Slachter van Teheran, met heel zijn delegatie, hier welkom”, vervolgt Pas. Het Kamerlid bestempelt de eerste minister niet enkel als de dweil van de Wetstraat, maar ook de dweil van Iran. “Liever dat dan een diplomatieke rel met een schurkenstaat die foltert, homo's van daken gooit en vrouwen doodranselt omdat ze hun nikab niet dragen.”

Volgens Pas staat die duidelijke visie van De Croo in schril contrast met de warrige en leugenachtige uitleg van Lahbib. “Het is veelzeggend dat geen enkele regeringspartij de eenvoudige motie wil ondertekenen om onze motie van wantrouwen te neutraliseren.”

Uitgerekend vandaag, tijdens de regeringscrisis, wordt er een koninklijk besluit gepubliceerd over het belang van integriteit binnen de federale uitvoerende macht. Daarin heeft men het over een integere overheid als basisvoorwaarde voor een goed werkende democratische samenleving, over de belangrijke rol van integriteit voor het vertrouwen van de burgers in de overheid, voor het waarborgen van een goed bestuur en de eerbiediging van de rechtstaat. “En daarbij wordt er de nadruk op gelegd dat integriteitschendingen gesanctioneerd moeten worden”, stelt Pas tot slot. “Als de eerste minister dit ernstig neemt, moet hij ervoor zorgen dat de liegende minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib opstapt.”