Nieuws
donderdag, 04 aug 2022

Wegvluchtende Brusselaars is slecht nieuws voor Vlaamse Rand

Maar liefst 23.980 Brusselaars zijn in 2021 naar Vlaanderen verhuisd. Een record. De hoge vastgoedprijzen, de fiscaliteit en de door coronacrisis veranderde woonwensen trekt steeds meer Brusselaars uit het hoofdstedelijk gewest. “Maar het is zonneklaar dat ook de toenemende criminaliteit, de aangroeiende verpaupering en de piekende immigratie steeds meer mensen uit Brussel doet vertrekken”, zegt Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans. “Dit zal de vervreemding en de verfransing van de Vlaamse Rand alleen maar doen toenemen.”

Volgens De Tijd zijn er vorig jaar een recordaantal van 23.980 Brusselaars naar Vlaanderen getrokken. Anderzijds trokken er in 2021 slechts 8.551 Vlamingen naar Brussel. Als reden voor de stadsvlucht uit de hoofdstad wordt gewezen naar de tijdens de coronacrisis veranderde woonwensen van kandidaat-kopers en de hoge Brusselse woonprijzen. Bovendien is het door de verlaging van de registratierechten voor de aankoop van een eerste woning fiscaal interessanter om in Vlaanderen te komen wonen. In Brussel is er namelijk het tarief 12,5 procent, terwijl dit het Vlaamse tarief slechts 3 procent bedraagt.

“Wij hebben er al eerder voor gewaarschuwd dat de lagere registratierechten de interesse van anderstaligen voor woningen in de al sterk vervreemde Vlaamse Rand fors zal doen toenemen”, zegt Slootmans. “Hierdoor dreigen de prijzen er ook verder te verhogen wat tot een nog grotere uitstroom van jonge Vlaamse gezinnen uit de Rand zal leiden en tot meer vervreemding en verfransing.”

“Brusselaars vluchten ook weg door het lakse PS-beleid”

Volgens het Vlaams Belang speelt ook de grotere onveiligheid in Brussel een niet te onderschatten rol in de stadsvlucht. “Er verschijnen dagelijks beelden van diefstallen en andere vormen van criminaliteit die het onveiligheidsgevoel doen toenemen”, aldus Slootmans. “Bovendien helpt het niet dat de verschillende PS-besturen op zowel gemeentelijk als regionaal niveau criminelen met fluwelen handschoenen aanpakken.”

“Om het Vlaamse karakter van de rand rond Brussel te behouden moeten er dringend voorrangsregels voor Vlamingen komen”, besluit Slootmans. “Gemeenten moeten kavels kunnen voorbehouden voor mensen met een lokale binding. Enkel zo kan de sociale verdringing van de Vlaamse inwoners tegengegaan worden en blijven de vastgoedprijzen er betaalbaar voor onze mensen.”