Nieuws
woensdag, 21 apr 2021

Werkstraf en boete voor toebrengen van messteken

Een man die zijn liefdesrivaal verscheidene messteken toediende wordt door een strafrechter in Veurne niet eens naar de gevangenis gestuurd. “Hij werd bestraft’ met een werkstraf van 70 uur en een boete van 800 euro”, legt Kamerlid Marijke Dillen (Vlaams Belang) uit. “Met deze uitspraak geeft de rechter elke crimineel de boodschap mee dat in dit land de straffeloosheid regeert.”

“Uiteraard spreek ik me zonder het dossier te kennen niet ten gronde uit over deze specifieke zaak”, vervolgt Dillen. “Maar het feit dat het openbaar ministerie 20 maanden celstraf had gevorderd wegens poging tot doodslag toont de ernst wel aan.” Voor het Vlaams Belang tasten de uitermate lichte bestraffingen de geloofwaardigheid van Justitie aan. “Na het toebrengen van messteken is een veroordeling die beperkt blijft tot een werkstraf en een boete immers voor geen zinnig mens te vatten.”

“Het gebrek aan passende bestraffingen, zoals hier na de messteken, toont de noodzaak aan van verhoging van de minimumstraffen”

Dillen benadrukt dat het Vlaams Belang zich nooit heeft gekant tegen het fenomeen van de werkstraffen. “Bij een eerste, lichte aanvaring met Justitie kan een alternatieve straf zelfs veel nuttiger zijn dan een voorwaardelijke celstraf, maar dan hebben we het uiteraard niet over een poging tot doodslag of over messteken.” Het Vlaams Belang wijst erop dat het verre van zeker is dat de opgelegde boete ooit volledig geïnd zal worden of de werkstraf volledig uitgevoerd. “In de praktijk is dat vaak niet het geval, net zoals ook het gros van de effectieve gevangenisstraffen geen uitvoering kent, dramatisch wordt ingekort of omgezet in een korte enkelbandprocedure.”

“Om haar veiligheid gegarandeerd te zien, moet de bevolking niet alleen kunnen rekenen op een sterk georganiseerde en aanwezige politie”, besluit Dillen. “Maar daarnaast is ook een kordaat optredend gerecht noodzakelijk, en wat dat betreft wordt veel te vaak een totaal verkeerd signaal gegeven.”