Nieuws
dinsdag, 23 mei 2023

Werkzaamheidsgraad van niet-EU-migranten nergens lager dan in België

Foto: iStock. Werkzaamheidsgraad van niet-EU-migranten nergens lager dan in België

Een recente studie van de Gentse professor arbeidseconomie Stijn Baert toont aan dat maar liefst de helft van de niet-EU-migranten in België niet aan het werk is. Dit zijn de slechtste cijfers van de Europese klas”, zegt Kamerlid Hans Verreyt, die erop wijst dat onderzoek aantoont dat etnische discriminatie niet de oorzaak is van het feit dat we slechter scoren dan de andere EU-landen. Hoofdoorzaken zijn de culturele kenmerken van bepaalde gezinnen met een migratieachtergrond en het Belgische migratiebeleid.

Uit de studie van professor Baert blijkt dat slechts 50,6 procent van de niet-EU-migranten in België aan het werk is. Dit ligt meer dan 12 procent onder het Europese gemiddelde van 62,9 procent. Uit onderzoek blijkt dat etnische discriminatie geen verklaring kan zijn voor de lagere score dan de andere EU-landen. “Etnische discriminatie ligt hier niet hoger dan het Europese gemiddelde”, aldus Verreyt. “Bovendien zien we een dalende trend.”

“Een migratiestop is de enige juiste oplossing”

Het Vlaams Belang legt de oorzaak van de slechte cijfers bij culturele kenmerken en bij het migratiebeleid in dit land. “Zo is het opvallend dat de verwachtingen naar meisjes of vrouwen op school en op de arbeidsmarkt lager zijn bij bepaalde migrantengroepen”, vervolgt Verreyt. “Dit heeft te maken met de ondergeschikte rol van de vrouw, die sterk vertegenwoordigd worden in de groep van de niet-EU-migranten.” Verder ligt ook het Belgische migratiebeleid aan de basis van deze slechte tewerkstellingscijfers. Veel migranten vinden de weg naar ons land als vluchteling of via gezinshereniging. “In tegenstelling tot het migratiebeleid van landen als Denemarken dat focust op arbeidsmigratie en andere migratievormen zoveel mogelijk blokkeert.”

“Dit is opnieuw een ontkrachting van de mythe dat migratie een oplossing biedt voor de momenteel heersende krapte op de arbeidsmarkt”, besluit Verreyt. “Migranten kosten handenvol geld en vinden nauwelijks de weg naar de arbeidsmarkt. Een migratiestop is de enige juiste oplossing.”