Nieuws
vrijdag, 02 feb 2024

Wet op verkoop van levende dieren is een verschrikking voor dier en voor consument

Foto: iStock. Wet op verkoop van levende dieren is een verschrikking voor dier en voor consument

Het Vlaams Belang draagt dierenwelzijn hoog in het vaandel en verzet zich derhalve ten stelligste tegen de nieuwe wet op de verkoop van levende dieren. “De wet biedt veel te weinig bescherming, zowel aan dier als aan consument”, zegt Kamerlid Erik Gilissen. Bovendien wordt er geraakt aan de vrije keuze van dierenarts.” Ook dierenrechtenorganisatie GAIA stapt naar het Grondwettelijk Hof.

Het spreekt voor zich dat het niet wenselijk is om algemene regels inzake de wettelijke garantie op gewone consumptiegoederen zonder meer te laten gelden op de verkoop van levende dieren. Een specifieke regeling, aangepast aan de noden van levende dieren is zeker aangewezen. “Maar de bepalingen die door Vivaldi worden ingevoerd laten zeer te wensen over en betekenen een feitelijke verzwakking van de consumentenbescherming”, aldus Gilissen. Dierenrechtenorganisatie GAIA stapt naar het Grondwettelijk Hof om deze nieuwe regeling aan te vechten.

Het Vlaams Belang vindt het bijzonder problematisch dat er in de nieuwe regeling wordt geraakt aan de vrije keuze van dierenarts. Enkel de tussenkomst van een door de verkoper gekozen dierenarts wordt aanvaard, wat uiteraard de deur openzet voor eventuele ongeoorloofde afspraken tussen een verkoper en een welbepaalde dierenarts. Alvorens zich te mogen wenden tot een andere dierenarts dient de koper het uitdrukkelijk akkoord van de verkoper te vragen, anders verliest de koper alle rechten op compensatie. “Die maatregel is in strijd met de gewestelijke regelgeving inzake dierenwelzijn”, gaat Gilissen verder. “En de consumenten die een goedkoper dier zonder stamboom kopen zijn minder goed beschermd dan de kopers van meer exclusievere dieren.”

“Vivaldi faalt om mens en dier de bescherming te bieden die ze verdienen”

De nieuwe regeling voorziet eveneens dat de aansprakelijkheid van de verkoper bij gebreken wordt teruggebracht tot één jaar na levering, terwijl dat voor gewone goederen een garantietermijn van twee jaar van toepassing is. “Dat is bijzonder problematisch omdat heel wat aandoeningen en ziektes die het gevolg zijn van slechte fokpraktijken zich pas manifesteren na een periode van één jaar”, aldus nog Gilissen. “De koper moet de verkoper ook onmiddellijk in kennis stellen van eventuele problemen en kan geen beroep doen op de standaard termijn van twee maanden.”

Het Vlaams Belang verzet zich dan ook tegen de wetgeving. “Wij dragen dierenwelzijn hoog in het vaandel en willen paal en perk stellen aan de broodfok waar enkel oog is voor kwantiteit in plaats van kwaliteit”, besluit Gilissen. “Ook slechte fokpraktijken waarbij wordt gericht op bepaalde specifieke morfologische kenmerken ten koste van de gezondheid van het dier, moeten worden aangepakt. Vivaldi faalt om mens en dier de bescherming te bieden die ze verdienen en legt het verzoek van de Hoge Raad van de Orde van de dierenartsen om gehoord te worden gewoon naast zich neer.”