Nieuws
maandag, 02 mei 2022

Wetsontwerp voor dataopslag is aanval op privacy

De regering wil, in de strijd tegen de misdaad, met een nieuw wetsontwerp voor dataopslag toegang krijgen tot alle metagegevens. “Het aanpakken van terrorisme en bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om vermiste kinderen op te kunnen sporen, daar kunnen we uiteraard niet tegen zijn”, zegt volksvertegenwoordiger Erik Gilissen. “Maar men gaat steeds verder in deze strijd en op die manier wordt een fundamenteel recht als privacy steeds meer met voeten getreden.”

Paars-groen wil voortaan dus weten wanneer je en met wie je communiceert, op welke locatie je je bevindt en dergelijke meer”, aldus Gilissen, “en dit niet alleen voor SMS-berichten maar ook voor communicatie via chat-applicaties zoals Signal.”

“Het wetsontwerp voor dataopslag komt neer op een feitelijk verbod van de chatapp Signal en dat zorgt terecht voor ongenoegen”

Artsen en Advocaten tonen zich bezorgd over mogelijke schendingen van het beroepsgeheim, en ook de Gegevensbeschermingsautoriteit heeft bedenkingen vreest schendingen van de privacy door dit nieuwe wetsontwerp. “De vorige dataretentiewet werd zowel door het Europees Hof als door het Grondwettelijk hof vernietigd, net omwille van een aantal schendingen van privacy”, vervolgt Gilissen. “En ook nu staan al een aantal partijen klaar om de nieuwe wet aan te vechten.”

“Het wetsontwerp zal ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de chatapp Signal in ons land de facto verboden zal zijn”, aldus nog Gilissen. “En met een dergelijk verbod komt België in een clubje terecht waarvan Iran, China, Cuba en Oezbekistan ook lid zijn.”

“Ik heb minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) eerder al geïnterpelleerd met het verzoek een evenwichtige tekst uit te werken die de instanties de mogelijkheid geeft om bepaalde ernstige misdrijven te bestrijden doch met aandacht voor de privacy, en een tekst die de toetsing door het Grondwettelijk Hof zou doorstaan”, besluit Gilissen. “Wil paars-groen nieuwe problemen en procedures vermijden moet ze, ernstiger dan in dit wetsontwerp voor dataopslag, op zoek gaan naar het juiste evenwicht tussen het bestrijden van misdaad en het recht op privacy.”