Persberichten
maandag, 23 mrt 2020

“Weyts buigt voor CD&V en Open Vld inzake kleuter-taaltesten”

Het Vlaams Belang is “diep teleurgesteld” in de laatste ontwikkelingen rond taalbeleid voor kleuters. De regering besliste bij monde van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) om vanaf volgend schooljaar taalscreenings te houden in de derde kleuterklas, die ieder schooljaar in november zouden moeten plaatsvinden. Maar van een resultaatsverbintenis is sinds afgelopen vrijdag niet langer sprake. “Deze taalscreenings die nu doorgedrukt worden, zijn slechts een verwaterde variant van de taaltesten met bindende gevolgen die Weyts zelf wou invoeren. N-VA buigt dus voor de tegenstand die vooral CD&V bood tegen deze taaltesten.”

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) installeert taalscreenings in het kleuteronderwijs. Eerder had hij voorgesteld om kinderen op het einde van de derde kleuterklas aan een taaltest te onderwerpen. Een kleuter van wie de kennis van het Nederlands onvoldoende was, zou hierbij niet naar het eerste leerjaar mogen overgaan. Maar na protest van coalitiepartners CD&V en Open Vld wordt dat nu afgezwakt tot een vrijblijvende screening. Als daaruit blijkt dat het taalniveau onvoldoende is, krijgen die kleuters extra ondersteuning, doch zonder dat er bindende gevolgen zijn.

Vlaams Belang over versoepeling kleuter-taaltesten: “Weyts heeft kennelijk geen haar op zijn tanden”

Op 5 maart werd tijdens een commissievergadering in het Vlaams Parlement duidelijk dat vooral CD&V bij monde van parlementslid Loes Vandromme ronduit tegen het voorstel van bindende taaltesten was. “Het was toen zonneklaar dat het rommelde binnen de regering over deze taaltesten”, zo verklaart Vlaams parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang). “Daarom interpelleerde ik de minister in de plenaire vergadering van 11 maart omtrent deze onenigheid. Toen bleek eens te meer dat de kleinere coalitiepartners CD&V en Open Vld het voorstel van bindende taaltesten meteen torpedeerden.”

Nochtans blijft de noodzaak hoog, meent Vlaams Belang. Zo haalt de partij de recente cijfers van Statistiek Vlaanderen aan die tonen dat 1 op de 4 kleuters en 1 op de 5 basisschoolkinderen geen Nederlands spreken. Beckers hekelt daarom de “halfslachtige maatregelen. Weyts heeft kennelijk geen haar op zijn tanden. Dit is een zwaktebod vanwege de N-VA. Er komen taalscreenings, waarbij scholen zelf beslissen wat ze met de resultaten moeten aanvangen én waar bovendien ouders toch tegen het advies van de scholen kunnen ingaan.”

Nochtans wilde het Vlaams Belang wel steun leveren voor Weyts’ oorspronkelijke plannen. “De Vlaams Belang-fractie heeft Weyts de hand gereikt om kwaliteitsvolle en bindende taaltesten in te voeren in het kleuter-onderwijs. Blijkbaar is de wil van zijn junior partners belangrijker dan een deftig taalbeleid in onze Vlaamse scholen.”
Lees ook:
https://www.vlaamsbelang.org/vlaams-belang-wil-bindende-taaltesten-in-het-kleuteronderwijs/