Nieuws
maandag, 29 aug 2022

Weyts helemaal onvoorbereid voor 1 september

“Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft naar eigen zeggen de tanker van de dalende onderwijskwaliteit kunnen keren’, maar volgens de sector zelf en het Vlaams Belang is daar geen sprake van”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers“Het onderwijs moet terug naar zijn kern: kinderen relevante kennis en vaardigheden bijbrengen die ze via de ouders normaal niet leren. En leraren moeten zich terug kunnen toeleggen op hun kerntaken: zonder overbodige administratie en in een veilige omgeving onze jeugd doorheen de leerstof leiden.”

“Weyts heeft geen enkele reden om zich op de borst te kloppen”, aldus Beckers. “Eén van de oorzaken van de niveaudaling in het onderwijs is de forse toename van het aandeel anderstalige leerlingen. Van de taalscreening in het najaar van 2021 hebben we slechts een klein steekproefje gezien. Het is maar de vraag of scholen bij de deliberaties in juni Nederlandsonkundige leerlingen belet hebben om over te gaan naar het lager. Het Vlaams Belang wil minder vrijblijvendheid en heeft al meerdere malen gepleit voor een echte taaltest op het eind van de derde kleuterklas als controlepoort om in het lager te kunnen starten.”

“Weyts is trots op de onderwijskwaliteit, terwijl uit internationaal onderzoek en Vlaamse steekproeven blijkt dat die sterk daalt”

De Vlaamse regering zou ook werk maken van centrale netoverschrijdende proeven in het onderwijs die een indicatie zouden moeten kunnen geven over de kwaliteit van het onderwijs. “Wat die centrale proeven betreft zit Weyts nog altijd in een loopgravenoorlog met het Katholiek Onderwijs, waardoor ze maar niet ingevoerd geraken”, zegt Beckers. “Waarop gaan we die proeven trouwens baseren? Ook inzake de nieuwe eindtermen die mee de daling van de onderwijskwaliteit zouden moeten stoppen, is het immers chaos troef. De eindtermen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs staan onder curatele na een vernietiging door het Grondwettelijk Hof, en nu vraagt het katholiek onderwijs zelfs ook nog eens te mogen afwijken van de eindtermen voor de eerste graad.”

“Een ander acuut probleem is het lerarentekort. Er zijn tegen het lerarentekort wel wat kleinere maatregelen genomen en aangekondigd, maar steeds te laat. Op dit moment zijn er echt meer doortastende ingrepen nodig om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken”, merkt Beckers tot slot op. “De tanker van Weyts heeft enkele sterke sleepboten nodig die hem in de goede koers duwen. Huidige coalitiepartners cd&v en Open Vld trekken hem enkel verder in ongunstige wateren. Cd&v speelt wat betreft de eindtermen knecht van twee meesters tussen de Vlaamse regering en het Katholiek Onderwijsnet, en Open Vld heeft een totaal andere visie heeft op de kerntaken van een school. Voor hen is dat het verplicht gratis maaltijden aanbieden of het promoten van de diversiteit in het onderwijs belangrijker. Dat is nu net wat we niet nodig hebben. Scholen en leerkrachten moeten zich integendeel opnieuw meer kunnen focussen op hun kerntaak.”