Nieuws
donderdag, 09 jun 2022

Weyts moet opschieten met vervanging M-decreet

De vervanging van het M-decreet, dat het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen regelt, is opnieuw met een schooljaar uitgesteld naar september 2023. “Ben Weyts moet dringend opschieten met de volledige afschaffing ervan”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “We moeten realistischer zijn bij de inclusie van kinderen met een beperking.”

Eind juni vorig jaar stelde de Vlaamse regering een conceptnota voor van het nieuwe leersteundecreet. Dit moet dienen ter vervanging van het M-decreet, dat inzette op inclusie van kinderen met een beperking door hen zo veel mogelijk naar het gewone onderwijs te sturen. Dit decreet was een beslissing van voormalig minister van Onderwijs Pascal Smet (Vooruit) en uitgevoerd door zijn opvolger Hilde Crevits (cd&v).

Het M-decreet kreeg al snel een slechte naam, niet alleen door de gebrekkig implementatie en middelen, maar vooral door het intrinsiek slecht en onrealistisch opzet, namelijk dat nagenoeg elke leerling, met welke beperking dan ook, in het regulier onderwijs moest meedraaien.

“De vervanging van het M-decreet moet uitgaan van inclusierealisme”

“In het nieuwe leersteundecreet stonden al wel enkele stappen in de goede richting, zoals een bevestiging van de autonomie van de klassenraden om de inschrijving van leerlingen met disproportionele zorgnoden te kunnen weigeren”, zegt Roosmarijn Beckers. “Maar al bij al werd er toch nog veel van de geest van het M-decreet bewaard.”

Het uitstel ervan verbaast het Vlaams Belang echter niet. “Bij de bespreking van de conceptnota hadden wij zo’n 10 bladzijden aan vragen en kanttekeningen, waar minister Weyts amper op geantwoord heeft aangezien het volgens hem allemaal ‘work in progress’ was”, aldus Beckers. “Ook tijdens de hoorzitting met experten, bleek dat die ongeveer evenveel vragen en kanttekeningen als wij hadden.”

“Wij hebben altijd gepleit voor inclusierealisme in plaats van het inclusiedogmatisme zoals gehanteerd bij de invoering van het M-decreet onder Smet en Crevits als bevoegde minister”, zegt Beckers. “Iedere leerling telt mee, maar niet iedere leerling kan mee binnen het gewone onderwijs. De doelstellingen en maatregelen rond inclusie moeten dus pragmatisch en realistisch ingevuld worden. “Gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het nodig is”, zoals gesteld aan het begin van deze legislatuur, zou de regel moeten zijn.”

Het Vlaams Belang roept minister Weyts op om snel werk te maken van de afschaffing van het M-decreet. “Zelfs al is dat leersteundecreet maar een ministapje in de goede richting, dan nog moeten we van het huidige nefaste M-decreet af”, besluit Beckers. “Ook moeten we zorgen voor een capaciteitsuitbreiding en een kwalitatieve versterking in het buitengewoon onderwijs. Het probleem is wel degelijk urgent want nu zorgt het hoge aantal leerlingen met ernstige zorgnoden voor een grote druk op het klasgebeuren. Dat is enkel nadelig voor de werkbaarheid van onze leraren en bij uitbreiding voor de kwaliteit van ons onderwijs. Weeral eens een schooljaar uitstel kan dus niet.”