Persberichten
vrijdag, 29 mrt 2024

Weyts moet zich verantwoorden over zijn censuur richting de Onderwijsinspectie

Foto: iStock. Weyts moet zich verantwoorden over zijn censuur richting de Onderwijsinspectie

Onderwijsminister Weyts maakt de Vlaamse Onderwijsinspectie monddood, zegt hun inspecteur-generaal Lieven Viaene. Volgens Viaene manipuleert de minister de communicatie van de inspectie en verhindert hij de publicatie van beleidskritische rapporten. Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) noemt deze oneigenlijke inmenging een ernstige bedreiging voor de onafhankelijkheid en de werking van de inspectie. “We willen dan ook zo snel mogelijk tekst en uitleg van de minister. Indien de beweringen kloppen en de minister effectief aan censuur doet, dan kan hij niet anders dan ontslag nemen.”

Ontslagnemend inspecteur-generaal van de Vlaamse Onderwijsinspectie Lieven Viaene deed vandaag in de media een boekje open over oneigenlijke inmengingen van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in de werking van de inspectie. Volgens Viaene worden persberichten en andere externe communicatie van de inspectie gemanipuleerd door het kabinet-Weyts. Op de koop toe wordt de inspectie ook gecensureerd door de minister opdat beleidskritische rapporten niet worden bekendgemaakt. Viaene haalt het voorbeeld aan van een heel kritisch rapport over de mankementen inzake luchtkwaliteit in de scholen ten tijde van de coronacrisis, dat van de minister niet mocht gepubliceerd worden, omdat het duidelijk maakte hoe slecht het gesteld is met de verouderde infrastructuur in de Vlaamse scholen.

Volgens Beckers zijn deze beweringen uitermate ernstig. De inspectie doet aan externe kwaliteitscontrole in opdracht van de overheid en moet, om gedegen haar controlerend werk te kunnen doen, immers voldoende onafhankelijk zijn van de zittende regering. “Je kan zeggen dat een Onderwijsinspectie in een staat van kritische loyaliteit moet staan ten opzichte van de minister. Ze is loyaal in de zin dat ze haar taak om scholen door te lichten in opdracht van de overheid op een gedegen manier moet uitvoeren en van de regering ook extra specifieke inspectietaken kan krijgen, maar ze is ook kritisch in de zin dat ze het regeringsbeleid en de gevolgen ervan op het veld onderzoekt en dus ook de regering en het parlement een spiegel voorhoudt. Als ze hierin echter gefnuikt wordt door de minister, dan kan ze haar taak niet ten volle en in onafhankelijkheid uitvoeren.”

“Als een onderwijsminister de communicatie van de Onderwijsinspectie manipuleert en hun beleidskritische rapporten censureert kan hij niet aanblijven”

Beckers noemt deze inmenging ook een tenietdoen van de taak van het parlement. “Weyts verhindert door het censureren van kritische beleidsrapporten de parlementaire controle, want de inspectie rapporteert vooral ook aan het parlement als officiële ogen en oren in de scholen. In die zin maakt de minister als lid van de uitvoerende macht onze grondwettelijke mogelijkheid van controle op het beleid van de regering onmogelijk.” Volgens het Vlaams Parlementslid is dit typerend voor de handelswijze van Weyts: “al jaren is duidelijk dat hij alles in het werk stelt om eerst en vooral zijn imago op te vijzelen. De minister communiceert alles dan ook – vaak ook voorbarig – aan de media in plaats van aan het parlement.”

De Vlaams Belang-fractie wil dan ook zo snel mogelijk tijdens het Paasreces de onderwijscommissie bijeenroepen om een hoorzitting te houden met enerzijds Lieven Viaene en ook minister Weyts om aan het parlement tekst en uitleg te geven over de omvang en intensiteit van de oneigenlijke overheidsbemoeienis en censuur. “Indien hieruit blijkt dat de beweringen waar zijn en hij de decretale opdracht van de inspectie schaadt, dan moet Weyts de eer aan zichzelf houden en ontslag nemen”, besluit Beckers. “Een onderwijsminister die de communicatie van de Onderwijsinspectie manipuleert en hun beleidskritische rapporten censureert kan niet aanblijven. Een onderwijsminister die zijn eigen imago belangrijker vindt dan onze onderwijskwaliteit is die functie niet waard.”