Nieuws
maandag, 05 dec 2022

Weyts rekt tijd met commissie Van Damme en schuift netelige kwesties lerarentekort naar volgende legislatuur

Foto: iStock. Weyts rekt tijd met commissie Van Damme en schuift netelige kwesties lerarentekort naar volgende legislatuur

Met de Onderwijscommissie onder leiding van Dirk Van Damme moet er een modern school- en personeelsbeleid voor het onderwijs komen. Iedereen ziet in dat dit deze legislatuur niet meer zal leiden tot echte oplossingen en dus een hervorming van het lerarenberoep”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “Laten we hopen dat het geen zoveelste slag in het water is en we eindelijk werk maken van die onderwijsverbetering door een adequater lerarenstatuut.”

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) heeft aan onderwijsexpert Dirk Van Damme de opdracht gegeven om diens ‘commissie van wijzen’ te leiden. Deze commissie moet leiden tot het uittekenen van een modern school- en personeelsbeleid voor het onderwijs en zo dus oplossingen bieden tegen het lerarentekort en de dalende onderwijskwaliteit als gevolg daarvan. De commissie bestaat uit onderwijsexperten, schoolleiders, leerkrachten en HR-­experten, die Van Damme zelf mocht selecteren. In interviews heeft hij al gezegd dat hij het voornemen heeft om enkele punten in het lerarenberoep grondig aan te pakken. Zo wil hij het te rigide systeem van vaste benoeming hervormen en zorgen voor een betere begeleiding voor starters. Tegen eind 2023 wil Van Damme een concept neerleggen.

Vlaams Parlementslid Jan Laeremans is sceptisch over de opzet en de timing. “Op 1 september kondigde Weyts het instellen van een "commissie van wijzen" aan omdat hij zelf vastzit in de loopgravenoorlog met onderwijsverstrekkers en vakbonden. Drie maanden later hebben ze het aanstellen van de voorzitter en de samenstelling klaar waarvan het uiteindelijk verslag pas eind 2023 zal klaar zijn”, zegt Laeremans. “Iedereen ziet in dat dit men tijdens deze legislatuur niet meer zal overgaan tot echte oplossingen en dus een hervorming van het lerarenberoep. Dit is dan ook en vooral een manoeuvre van Weyts om tijd te kopen tot aan de verkiezingen, wat we met onze fractie al op 1 september hadden voorspeld.

“Een nieuw lerarenpact is een soort monster van Loch Ness geworden”

De keuze van Weyts voor Dirk Van Damme is volgens Laeremans ook opvallend. “Van Damme heeft inderdaad een rijkgevuld CV en ervaring met onderwijsbeleid, maar legde als kabinetschef van voormalig onderwijsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) een grote focus op gelijkekansenbeleid en nivellerende ingrepen in het onderwijs”, verklaart Laeremans. “In zekere zin heeft die mede de condities gecreëerd die leraren net deden wegvluchten uit het onderwijs. De laatste vijf jaar lijkt hij zich echter bekeerd te hebben en schrijft hij columns over de kwaliteitsdaling en zelfs het versterken van de status en de kunde van het Nederlands. Een ex-stroper is waarschijnlijk een goede boswachter?”

Vlaams Belang hoopt dan ook dat de werkgroep die Van Damme heeft samengesteld geen zoveelste slag in het water wordt, nu effectief de weg plaveit voor die nodige hervormingen en uiteindelijk resulteert in een echt nieuw lerarenpact en globaal actieplan om het beroep aantrekkelijker te maken. “Het werk van de werkgroep kan nuttig zijn voor na mei 2024”, besluit Laeremans. “Tegen dan zullen de politieke kaarten hopelijk ook gunstiger geschud worden en kunnen we echt werk maken van die onderwijsverbetering door een adequater lerarenstatuut. “Want het lerarenpact is ondertussen een soort monster van Loch Ness geworden van zowat elke onderwijsminister van het afgelopen decennium. Crevits sprak er vaak over, maar het kwam er nooit van en Weyts wil er zelfs niet over spreken.”