Nieuws
dinsdag, 15 nov 2022

Wie hoofddoek niet wil afdoen, hoort niet voor de klas

Volgens een artikel in de Standaard vinden studenten in de lerarenopleiding die een hoofddoek dragen steeds vaker geen stageplaats. “Het is logisch dat als leerlingen geen hoofddoek mogen dragen, dat leraren (in spe) dit evenmin mogen”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “Los van de neutraliteitsregel bestaat er ook nog zoiets als een professionele deontologie. Wie dit niet kan inzien, hoort niet voor de klas.”

Verschillende hogescholen waar de lerarenopleiding wordt aangeboden, beweren dat zij steeds vaker moeite hebben om een stageplaats te vinden voor studentes met een hoofddoek. In het Gemeenschapsonderwijs is een hoofddoek verboden, net zoals andere zichtbare levensbeschouwelijke tekens. In het Katholiek en het stedelijk onderwijs mogen scholen zelf hun beleid bepalen. Critici van het hoofddoekenverbod vinden dat het onderwijs hierdoor de diversiteit in de maatschappij onvoldoende weerspiegelt. Zo zou slechts 6,4 procent van de onderwijzers in Vlaanderen een migratieachtergrond hebben. Vanuit linkse hoek is er dan ook steeds meer animo om het hoofddoekenverbod zelfs te verbieden om zo het lerarentekort aan te pakken.

“Het is logisch dat als leerlingen geen hoofddoek mogen dragen dat leraren (in spe) dit evenmin mogen”, zegt Beckers. “De neutraliteitsregel in het gemeenschapsonderwijs geldt voor alle ideologische symbolen. Maar nog veel meer van tel: de hoofddoek is een onderdrukkingsinstrument gericht jegens vrouwen. Moslimmannen moeten immers geen hoofddoek dragen, terwijl vrouwen verplicht worden om dit te doen volgens de islamitische voorschriften.”

“Een hoofddoek toelaten, lost het lerarentekort niet op”

De discussie over de hoofddoek is hiermee terug van nooit weggeweest. Het hof van ­beroep in Antwerpen oordeelde recent dat het hoofddoekenverbod van de Antwerpse vzw Moeders geen discriminatie inhoudt. “Ook in het onderwijs is dit niet discriminatoir”, aldus Beckers. “Het hoofddoekenverbod is nodig om vrouwonvriendelijke en segregerende invloeden van thuis die het leren en de integratie zouden kunnen belemmeren, proberen op te heffen.”

Het Vlaams Belang hekelt de linkse drang om de hoofddoek overal toe te laten. “Het is niet omdat iets deel zou zijn van je identiteit dat je dat daarom mee moet nemen naar je werk”, besluit Beckers. “Er bestaat ook nog zoiets als een professionele deontologie. Wie dit niet kan inzien, hoort niet voor de klas. Een opheffing van het hoofddoekenverbod is dan ook geen oplossing voor het lerarentekort.”