Nieuws
woensdag, 14 feb 2024

Winkelkar duurder dan ooit, maar Vivaldi neemt geen maatregelen

Foto. iStock. Winkelkar duurder dan ooit, maar Vivaldi neemt geen maatregelen

Het Vlaams Belang wil dat de marktfragmentering van de grote voedselbedrijven dringend wordt aangepakt, nu uit een studie van het Prijzenobservatorium blijkt dat de prijs van een winkelkar nooit eerder zo hoog lag als in 2023. Dit ruikt naar graai-inflatie en voor 2024 moeten we rekening houden met nog meer prijsstijgingen”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Vivaldi heeft tot vandaag nagelaten om de nodige hervormingen door te voeren.”

“De daling in de grondstoffenprijzen voor voeding en de lagere energieprijzen hebben dus niet geleid tot een daling van de supermarktprijzen”, aldus Van Lommel. “Sommige voedingsmiddelen zijn wel gestabiliseerd in prijs, maar andere werden fors duurder. De gemiddelde prijs van alle voedingsmiddelen tezamen lag in België in 2023 dan ook hoger dan in de buurlanden.”

Vooral de prijzen voor merkproducten zijn in België opmerkelijk hoog. Voedingsfabrikanten fragmenteren de Europese interne markt: ze vragen in bepaalde landen hogere prijzen dan in andere en maken het winkeliers moeilijk om Europabreed in te kopen. “De hoge voedingsprijzen zijn dan ook in hoofdzaak niet ten goede gekomen aan de supermarkten, maar hebben wel extra winst opgeleverd voor bepaalde grote voedingsbedrijven met relatief veel marktmacht”, gaat Van Lommel verder.

“Analisten verwachten een verdere prijsstijging”

Onbewerkte verse voedingsmiddelen zoals groenten en fruit, maar ook vlees en zuivel, zijn duurder geworden. Terwijl landbouwers hun kosten de afgelopen jaren zagen stijgen, hield hun inkomen veelal geen gelijke tred. “Het is dan ook niet verwonderlijk dat de boeren op straat komen om hun dalende inkomsten aan te kaarten”, aldus nog Van Lommel. “Dure Europese milieunormen, onredelijke lastenboeken en onzekere marktevoluties zorgen ervoor dat landbouwers geen garantie hebben dat gemaakte investeringen ook terugverdiend zullen kunnen worden.”

Voor 2024 verwachten de meeste analisten een verdere prijsstijging voor voedingsmiddelen. En het is ook nog onduidelijk wat de invloed zal zijn van verschillende geopolitieke spanningen. “Ook de accijnzen en heffingen op dranken en verpakkingen blijven de Belgische prijzen opdrijven”, besluit Van Lommel. “Vivaldi heeft steeds nagelaten om de nodige hervormingen te doen, ook op vlak van onze arbeidsmarkt. Hiervan moet dringend werk worden gemaakt. De minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) mag consumenten dan wel oproepen om huismerken te kopen, waardoor hij hoopt dat de prijzen van merkproducten vanzelf zullen dalen. Het toont des te meer aan dat ze zelf niets ondernemen om het probleem op te lossen. Dat terwijl het rapport van het Prijzenobservatorium zou worden aangewend om het probleem te verhelpen. De marktfragmentering door de grote voedselbedrijven moet broodnodig worden aangepakt. Daarnaast moet een rem gezet worden op de krimpflatie waarbij producenten een kleinere hoeveelheid leveren aan eenzelfde prijs. Ook dat zorgt ervoor dat de winkelkar in verhouding steeds duurder wordt.”