Nieuws
dinsdag, 11 okt 2022

Winterplan De Moor maakt crisis compleet

Zoals door het Vlaams Belang al langer en met de regelmaat van een klok voorspeld, loopt de asielcrisis in dit land compleet uit de hand. “Deze ochtend kondigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) aan dat, bovenop de meer dan 31.000 plaatsen die vandaag al bestaan, nog meer bijkomende capaciteit in de opvang nodig is”, zegt volksvertegenwoordiger Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Ondertussen is ze zowaar tot de conclusie gekomen dat, gezien de grote instroom, het systeem ‘simpelweg op zijn operationele limieten botst’.”

“Ondanks herhaalde waarschuwingen is dit land regelrecht in de grootste asielcrisis sinds 2015 geslaapwandeld”, aldus Van Langenhove. “Het was overigens niet alleen het Vlaams Belang dat voor deze gang van zaken gewaarschuwd heeft. Begin 2020 stelde niemand minder dan toenmalig directeur-generaal van Fedasil Jean-Pierre Luxen openlijk dat ‘de crisis dit jaar nog niet voorbij zal zijn’ en België in deze context mogelijk ‘een opvangnetwerk van 40.000 plaatsen moet oprichten, wat me moeilijk te realiseren lijkt’. Dat zich dit scenario in voornoemd jaar niet voltrok, was uiteindelijk enkel te verklaren door de uitbraak van de coronacrisis.”

“Het was perfect voorspelbaar dat de crisis zich opnieuw in alle hevigheid zou manifesteren”

“Desalniettemin blijven ingrijpende, geloofwaardige maatregelen om de instroom te verkleinen en de uitstroom te vergroten tot op heden uit”, vervolgt Van Langenhove. “Het enige wat De Moor, net zoals haar voorganger Mahdi, laat aanrukken, waren nog meer zandzakjes tegen de zondvloed: nog meer personeel voor de asieldiensten, nog meer opvangplaatsen en nog meer geld om de instroom op te vangen. Dit trekt natuurlijk gewoon meer asielimmigratie aan. De gevolgen zijn er: ondertussen overschreed de opvangcapaciteit de grens van 31.000 plaatsen, is het einde van de crisis nog lang niet in zicht – en krijgen we alleen nog meer van hetzelfde.”

“Voor het overige wordt zoals gebruikelijk verwezen naar een betere werking van het Dublinsysteem en een ‘meer evenwichtige en eerlijke verdeling’”, aldus nog Van Langenhove. “Hoe wenselijk een betere Europese samenwerking ook moge zijn, feit blijft dat het bestaande systeem van open Europese asielloketten voor intercontinentale immigratie gewoon onwerkbaar is. Zolang de zolang de primaire immigratie naar Europa geen halt wordt toegeroepen, zullen we met het probleem van de secundaire migratie geconfronteerd blijven.”

“Wanneer De Moor een échte en duurzame oplossing wil voor de aanslepende immigratiecrisis, moet ze deze week op de Raad van Europese ministers een lans breken voor een Europese variant van het Australische model”, besluit Van Langenhove. “In plaats van te blijven uitkijken naar een fata morgana zoals het EU-migratiepact, zouden landen als Nederland en België op Europees vlak mee aan de kar moeten trekken om een daadwerkelijke en noodzakelijke trendbreuk in het asielbeleid en migratiebeleid mogelijk te maken. Asielopvang in eigen regio moet terug de regel worden.”